1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Státní ministr životního prostředí a zemědělství

Frank Kupfer

Frank Kupfer

Frank Kupfer
(© ddp, shutterstock, fotolia)

Krátký životopis

  • narozen 10. července 1962 v Torgau, ženatý, dvě děti
  • po maturitě vzdělání na telekomunikačního technika
  • od roku 1986 do roku 1989 zastupujícím ředitelem a od roku 1990 do roku 1994 ředitelem krajského spolku CDU v Ožici
  • od října 1994 členem Saského zemského sněmu, mimo jiné členem výboru pro zemědělství, výživu a lesy
  • od května 2002 zastupujícím předsedou frakce zemského sněmu CDU
  • od 18. června 2008 saským státním ministrem životního prostředí a zemědělství
»Budoucnost neučiní dobrou to, co zameškáš dnes.« (Albert Schweitzer)

Oblasti působnosti

Ministerstvo se zabývá následujícími úkoly: základními otázkami agrární a lesní politiky a politiky životního prostředí; zákony o zemědělství a životním prostředí, informacemi o životním prostředí; protipovodňovou ochranou, ochranou povodí, zásobováním vodou, zpracováním odpadních vod; recyklací a odpady, ochranou půdy, skládkami; geovědeckými a půdoznaleckými zemskými úkoly; ochranou před emisemi, technickou ochranou životního prostředí, ochranou klimatu; bezpečností jaderné techniky, náhledem na atomový zákon, radioaktivitou životního prostředí, ochranou před zářením (částečně); využitím obnovitelných zdrojů surovin, zemědělským významem a významem politiky životního prostředí bio a gentechnologií; zákonem o nebezpečných látkách (s výjimkou významu ochrany práce); ekologií prostředí a rozvojem vesnic, agrární strukturou, podporou zemědělství; vyživovacím hospodářstvím, zemědělskou a zahradnickou výrobou; zajištěním odbytu na trhu zemědělských a zahradnických výrobků; odborným vzděláním, lesnictvím, péčí o soukromé a podnikové lesy a jejich podporou.

Stěžejní politická témata

Vesnické prostředí musí posílit na politickou agendu. Lidé, kteří tam žijí a pracují, by měli mít svůj domov na vesnicích i v budoucnu. Zde platí, také ve spojení s ostatními vesnicemi, rozvíjet myšlenky. Zemědělství je přitom nosným pilířem jako zaměstnavatel a důležitým hospodářským faktorem na venkově. Mým cílem jsou konkurenčně schopné firmy, které vždy ekonomicky stojí na svých nohách. Zemědělství a ochrana přírody přitom musí těsně spolupracovat. Zemědělství a účinná ochrana životního prostředí pro mě nejsou žádné protiklady. Přirozenou obživu a naši nádhernou krajinu v Sasku bych chtěl zachovat i pro budoucí generace. Ochranu klimatu lze nejlépe hnát dopředu špičkovým výzkumem a technologiemi pro životní prostředí. Sasko je zde dobře nastaveno. Následně bych chtěl využít šance rozvíjet saské technologie životního prostředí na ochranu klimatu také v ostatních zemích.

Marginalspalte


Illustration

© Institution