1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

V tomto měsíci

Zahraniční obchod v 1. pololetí 2010

 • po výrazném poklesu v roce 2009 v důsledku světové hospodářské krize jsou vývozy Saska v tomto roce opět na vzestupu
 • hodnota vývozů činila v prvních šesti měsících 11 713,1 mil. EUR, a byla tak o 33 % vyšší než v odpovídajícím období předcházejícího roku (8 804,5 mil. EUR)

Měsíční vývozy 1) Saska

1) předběžné výsledky (Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko))

1) předběžné výsledky (Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko))
(© SMWA)

 • většina exportů ze Saska směřovala v 1. pololetí 2010 do USA (898,5 mil. EUR; podíl 7,7 %), do Číny (855,2 mil. EUR; 7,3 %) a Francie (705,3 mil. EUR; 6,0 %)
 • USA se v 1. pololetí 2010 opět vrátily do čela saských exportních partnerů (v pololetí předcházejícího roku byly na 11. místě); vývozy do USA vzrostly v porovnání s prvními šesti měsíci minulého roku o 138 %
 • do USA silně vzrostly zejména vývozy výrobků automobilového průmyslu (+545 %)
 • saský export zboží směřoval zhruba z 52 % do zemí EU (pro porovnání: 1. pololetí 2009: 58 %)
 • nejdůležitějším exportním zbožím celkem byly výrobky automobilového průmyslu (39 %), strojírenské a elektrotechnické výrobky (obě skupiny po 11 %); hodnota vývozu výrobků automobilového průmyslu se oproti odpovídajícímu období předcházejícího roku zvýšila o 105 %, vývozy elektrotechnických výrobků vzrostly o 10 %, strojírenské výrobky posílily jen nepatrně o +1 %
 • 37 % vývozů nových zemí celkem bez měst se statutem země pocházely v 1. pololetí 2010 ze Saska
 • od druhého pololetí by měla exportní dynamika v Německu výrazně slábnout
 • podle údajů aktuální společné prognózy1) ekonomických institutů by se měly reálné exporty v Německu ve třetím čtvrtletí 2010 zvýšit o 2,8 %, tedy méně než v druhém čtvrtletí (8,2 %); důvodem toho je především slábnoucí konjunktura ve světě
 • pro rok 2010 se očekává nárůst německých exportů o 15,3 % a pro rok 2011 o 7,1 %

Regionální struktura saského zahraničního obchodu v 1. pololetí 2010 (nejdůležitější obchodní partneři, Společná prognóza z 14.10.2010)

země Vývoz země Dovoz
mil. € podíl
%
hodnotová změna 2)
%
mil. € podíl
%
hodnotová změna 2)
%
celkem 11 713,1 100,0 33 celkem 7 558,6 100,0 11
z toho: z toho:
  USA 898,5 7,7 138   Česká Republika 1 246,5 16,5 -14
  Čína 855,2 7,3 50   Ruská federace 586,6 7,8 -5
  Francie 705,3 6,0 20   Rakousko 545,9 7,2 55
  Itálie 665,7 5,7 13   Polsko 506,6 6,7 2
  Polsko 630,6 5,4 7   USA 504,4 6,7 15
  Španělsko 577,2 4,9 33   Francie 476,0 6,3 40
  Velká Británie 573,9 4,9 37   Nizozemí 416,6 5,5 30
  Česká Republika 547,8 4,7 21   Itálie 364,7 4,8 10
  Malajsie 529,6 4,5 24   Japonsko 319,2 4,2 12
  Rakousko 467,8 4,0 9   Čína 271,0 3,6 4
1) předběžné výsledky
2) předběžné výsledky 1. pololetí 2010 ve vztahu k předběžným výsledkům 1. pololetí 2009
Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko)
 • dovoz zboží do Saska se zvýšil v 1. pololetí 2010 oproti 1. pololetí 2009 o 11 % na 7 558,6 mil. EUR

Měsíční dovozy Saska

předběžné výsledky (Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko))

předběžné výsledky (Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko))
(© SMWA)

 • většina dovozů, jejichž hodnota činila 1 246,5 mil. EUR, pocházela z České republiky a tyto dovozy se podílely zhruba 16 % na celkových saských dovozech, poté následovala Ruská federace (586,6 mil. EUR; 7,8 %) a Rakousko (545,9 mil. EUR; 7,2 %)
 • přibližně 66 % dovezeného zboží pocházelo z členských zemí EU

Marginalspalte


Illustration

© Institution