1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Průmysl (hornictví, těžba kamene a zemin, zpracovatelský průmysl)

Následující údaje se vztahují na závody podniků s 50 a více zaměstnanci.1)

  • celkový obrat v saském průmyslu vzrostl v srpnu 2010 oproti předcházejícímu měsíci o 7,7 % na 3 951,4 mil. EUR; výsledek odpovídajícího měsíce předcházejícího roku byl překročen o 14,9 %

Měsíční vývoj celkového obratu a zahraničního obratu

Závody s 50 a více zaměstnanci; Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko)

Závody s 50 a více zaměstnanci; Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko)
(© SMWA)

  • zahraniční obrat se zvýšil v srpnu oproti červenci o 13,5 % na 1 503,9 mil. EUR; v porovnání se srpnem 2009 byl o 7,9 % vyšší
  • exportní kvóta (podíl zahraničního obratu na celkovém obratu) v saském průmyslu vzrostla v srpnu v porovnání s předcházejícím měsícem o 2,0 procentních bodů na 38,1 %; kvóta odpovídajícího měsíce předcházejícího roku (37,1 %) byla překročena o 1,0 procentních bodů.
  • hodnota přijatých zakázek se v srpnu zvýšila v porovnání s červencem o 8,1 %, to znamená na 2 960,7 mil. EUR; v porovnání se srpnem 2009 nastal nárůst o 27,6 %

Měsíční vývoj přijatých zakázek v saském průmyslu

Závody s 50 a více zaměstnanci (Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko))

Závody s 50 a více zaměstnanci (Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko))
(© SMWA)

  • počet zaměstnanců se v srpnu 2010 zvýšil oproti předcházejícímu měsíci o 0,9 % na 190 991 osob; počet zaměstnanců ze srpna 2009 byl překročen o 0,4 %

V prvních osmi měsících roku 2010 se snížila zaměstnanost v saském průmyslu oproti odpovídajícímu období předcházejícího roku o 2,3 %, celkový obrat se zvýšil o 12,3 % a zahraniční obrat vzrostl o 20,3 %. Exportní kvóta (podíl zahraničního obratu na celkovém obratu) se zvýšila z 35,1 % na 37,6 % (viz následující tabulka).

Období Zaměstnanci 1) Celkový obrat Zahraniční obrat Exportní kvóta 2)
Osoby 1 000 € %
2009
Leden-srpen
192 691 27 187 288 9 546 139 35,1
2010
Leden-srpen
188 208 30 527 871 11 488 285 37,6
Změna 2010/2009 v % -2,3 12,3 20,3 2,5 3)
1) Průměr z měsíců leden - srpen
2) Podíl zahraničního obratu na celkovém obratu
3) Procentní body
Předběžné výsledky roku 2010
Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko)

Marginalspalte


Illustration

© Institution