1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Stavebnictví

Následující údaje se vztahují na závody podniků s 20 a více zaměstnanci.

  • obrat v saském hlavním stavebním odvětví vzrostl v srpnu 2010 oproti předcházejícímu měsíci o 2,0 % na 375,3 mil. EUR; v porovnání se srpnem 2009 byl obrat o 4,3 % vyšší
  • hodnota přijatých zakázek klesla v srpnu oproti červenci o 15,2 % na 276,5 mil. EUR; hodnota předcházejícího roku byla překročena o 3,8 %

Obrat a přijaté zakázky ve stavebnictví Saska

Závody podniků s 20 a více zaměstnanci Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko)

Závody podniků s 20 a více zaměstnanci Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko)
(© SMWA)

  • zaměstnanost se v srpnu oproti předcházejícímu měsíci zvýšila o 1,3 % na 30 950 osob; v porovnání se srpnem 2009 byla zaměstnanost o 2,5 % vyšší

Zaměstnanci v saském stavebnictví

Závody podniků s 20 a více zaměstnanci Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko)

Závody podniků s 20 a více zaměstnanci Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko)
(© SMWA)

  • V prvních osmi měsících roku 2010 se zvýšila zaměstnanost v saském hlavním stavebním odvětví (závody podniků s 20 a více zaměstnanci) v porovnání s odpovídajícím obdobím předcházejícího roku o 2,3 % a celkový obrat vzrostl o 4,0 %. Hodnota přijatých zakázek byla o 7,6 % vyšší (viz následující tabulka).
Období Zaměstnanci Celkový obrat Přijaté zakázky
Osoby 1 000 €
2009
Leden-srpen
28 810 2 057 165 1 988 669
2010
Leden-srpen
29 459 2 139 060 2 138 919
Změna
2010/2009 v %
2,3 4,0 7,6
1) Průměr z měsíců leden- srpen
Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko)

Marginalspalte


Illustration

© Institution