1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Zakládání podniků

  • v červenci 2010 bylo ve Svobodném státu Sasko přihlášeno 2 689 živností, z toho bylo 2 341 nově založených podniků; oproti červenci 2009 byl počet přihlášených živností o 430 nižší
  • 2 224 živností bylo odhlášeno, u 1 814 z nich se jednalo o zrušení živnosti; v porovnání s odpovídajícím měsícem předcházejícího roku byl počet odhlášených živností o 437 nižší

Aktuální hospodářská data pro Svobodný stát Sasko

Rok/měsíc Přihlášení živnosti  Odhlášení živnosti Saldo přihlášek a odhlášek
1990 77 668 7 578 70 090
1991 91 992 30 788 61 204
1992 63 457 36 496 26 961
1993 54 209 34 038 20 171
1994 51 315 35 082 16 233
1995 51 067 38 718 12 349
1996* 45 337 36 167 9 170
1997 45 484 36 995 8 489
1998 45 582 38 819 6 763
1999 43 714 37 968 5 746
2000 39 433 36 981 2 452
2001 37 926 36 090 1 836
2002 35 681 34 931 750
2003** 41 952 32 600 9 352
2004 49 171 32 630 16 541
2005 45 386 35 776 9 610
2006 43 736 35 256 8 480
2007 39 038 34 965 4 073
2008 39 526 36 696 2 830
2009 38 639 35 094 3 536
2010  
   Leden 3 248 3 577 -329
   Únor 3 049 3 019 30
   Březen 3 727 2 871 856
   Duben 3 307 2 790 517
   Květen 3 253 2 574 679
   Červen 3 513 2 902 611
   Červenec 2 689 2 224 465
Celkem 1 003 090 703 625 299 465

* Od roku 1996 evidence dat na novém zákonném podkladu (bez živnosti instalace automatu a cestování), porovnání s předcházejícími roky je proto možné jen v omezené míře.
** Od roku 2003 novelizace živnostenského zákona, porovnání s předcházejícími roky je proto od roku 2003 možné jen v omezené míře.
Zdroj: Statistisches Landesamt Sachsen (Statistický zemský úřad Sasko)

Marginalspalte


Illustration

© Institution