1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Svobodný stát Sasko

Pověst země s bílo-zelenou vlajkou je odjakživa založena na pokojném obchodování a na ekonomice, kultuře a intelektu. Není tedy divu, že saská historie více září modrými meči míšeňského porcelánu než vojenskými úspěchy.

Semperova opera, knižní veletrh, Bachův festival: Zajímavé a reprezentativní dění je zásluhou kulturní rozmanitosti svobodného státu. Příklady nalezneme nejen v samotných velkých centrech, jako např. zemském hlavním městě Drážďanech, Lipsku a Saské Kamenici. Také malé obce v Krušných horách nebo Žitavském pohoří mají svůj nezaměnitelný šarm. Jedinečná krajina lipského výběžku nížiny na okraji pohoří se svou úrodnou půdou až k malebnému Saskému Švýcarsku inspirují Sasy a mnoho turistů ke každoročním navštěvám tohoto svobodného státu.

O Sasech, ke kterým rovněž patří Lužičtí Srbové, Dolní Slezané a Fojtové, je známo, že jsou příjemní, dobrosrdeční, otevření světu a mají chuť cestovat.

Nepřívětiví byli Sasové v roce 1989. Události, které začaly v Lipsku, se brzy přesunuly do kostelů a ulic celé NDR. Plakáty, světelnými řetězy a demonstračními průvody dávali lidé pokojně, ale důrazně najevo: Jsme národ!

Od Mírové revoluce urazil Svobodný stát Sasko v budování nového uspořádání kus cesty. Přibližně jedna třetina celého hospodářského výkonu nových spolkových zemí (bez Berlína) je v současné době generována v Sasku.

Hospodářský vzestup byl doposud zásluhou především stavebního sektoru, řemesel a obchodu. Mezitím Sasko začalo také profitovat z růstu průmyslu. Středně velké podniky se přitom staly nosným pilířem celého hospodářství. Velkou šancí pro budoucnost Saska je jeho centrální poloha uprostřed obnovující se střední Evropy.

Zemský sněm

Zemský sněm

Zemský sněm je zastoupení volené lidem. Na levém břehu Labe, nedaleko drážďanské Semperovy opery, rozhoduje o rozpočtu a zákonech svobodného státu a kontroluje vládu.

Marginalspalte


Illustration

© Institution