1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Záruky a účasti

Bürgschaftsbank Sachsen (BBS - Záruční banka Sasko) převzala v III. čtvrtletí 2010 celkem 88 záruk o objemu ručení 15,1 mil. EUR pro záměry podniků živnostenského podnikání. Z toho bylo 25 záruk o objemu 3,6 mil. EUR pro zakladatele firem. Pomocí celkem 254 záruk schválených v roce 2010 o celkovém objemu 40,1 mil. EUR byly podpořeny investice ve výši 94,0 mil. EUR a vytvořeno 4 600 pracovních míst. 
 
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen (MBG - Společnost pro majetkové účasti středních podniků Sasko) schválila ve III. čtvrtletí 2010 sedm tichých účastí o objemu 1,3 mil. EUR. Pomocí 25 účastí schválených v roce 2010 o objemu 6,8 mil. EUR byly celkově spolufinancovány investice ve výši 36,1 mil. EUR.

Marginalspalte


Illustration

© Institution