1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sasko v Německu

Sasko v Německu

Sasko v Německu
(© Fotolia)

Sasko v Německu

Sasko je jednou z 16 německých spolkových zemí. Aby bylo možné zastávat a udržovat ve Spolkové republice saské postavení a zájmy, existuje v Berlíně Saské zemské zastupitelstvo.

Saské zemské zastupitelstvo podléhá státnímu ministrovi, Dr. Johannesovi Beermannovi. Jako vedoucí státní kanceláře tak zodpovídá rovněž za styk Saské státní vlády s Německým spolkovým sněmem. Aby bylo možné zastávat a udržovat saské postavení se zájmy ve Spolkové republice, existuje v Berlíně Saské zemské zastupitelstvo.

Zemské zastupitelstvo

Zemské zastupitelstvo

Saské zemské zastupitelstvo je spojovacím článkem mezi Saskou státní vládou a politikou Spolku.

Spolková rada

Spolková rada

Díky své přítomnosti ve Spolkové radě se může vláda Svobodného státu Sasko podílet na utváření německého spolkového zákonodárství.

Spolkový sněm

Spolkový sněm

Německý spolkový sněm je nejvyšším demokratickým státním orgánem v Německu. Referenti Saského zemského zastupitelství sledují dění v parlamentu a informují o něm Saskou státní vládu.

Marginalspalte


Illustration

© Institution