1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Německý spolkový sněm

Německý spolkový sněm v Berlíně

Německý spolkový sněm v Berlíně
(© Istockphoto)

Sasko a Německý spolkový sněm

Nejdůležitějším úkolem Německého spolkového sněmu je zákonodárství a kontrola práce vlády. Jednání pléna a výborů Německého spolkového sněmu sledují referenti Saského státního zastupitelství. Tito referenti sledují pravidelně dění u pracovních skupin a dalších parlamentních grémií a informují o něm státního ministra a státní úřad v Drážďanech. Navíc dohlíží na strany, spolky, média a další společenské instituce.

Zemské zastupitelstvo je trvalým kontaktním místem saských poslanců Spolkového a zemského sněmu a informuje vládu o aktuálním politickém vývoji. Na mnoha rovinách se pokouší vnášet na agendu saské zájmy.

Marginalspalte


Illustration

© Institution