1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Německá spolková rada

Německá spolková rada v Berlíně

Německá spolková rada v Berlíně
(© Istockphoto)

Sasko v Německé spolkové radě

Svobodný stát Sasko se podílí, stejně jako všechny ostatní státy, jako součást Spolkové rady na zákonodárství Spolku. Rozložení hlasů ve Spolkové radě se řídí počtem obyvatel dané země.

Z celkových 69 křesel má Sasko nárok na šest. Ve Spolkové radě sedí členové dané zemské vlády. Spolková rada se přímo účastní na zákonodárném řízení. Může vnášet zákony do Spolkového sněmu a dostává předložené všechny zákony k hlasování.

Jestliže se pro návrh zákona ve Spolkovém sněmu nalezne nezbytná většina, přenáší se tento návrh do Spolkové rady. Pokud Spolková rada se zákonem nesouhlasí, může zavolat Zprostředkovací výbor. Ve Zprostředkovacím výboru sedí ve stejném počtu členové Spolkového sněmu a Spolkové rady. V případě odchylky usnesení Zprostředkovacího výboru od rozhodnutí Spolkového sněmu je nutné přijetí nového usnesení ve Spolkovém sněmu.

U souhlasných zákonů je bezpodmínečně nezbytný souhlas Spolkové rady. Jedná se například o zákony, které se týkají financí a správních kompetencí států nebo o zákony měnící ústavu.

U zákonů, pro které není nutný souhlas Spolkové rady, může Spolkový sněm nechat vstoupit zákon v platnost i tehdy, kdy ve Zprostředkovacím výboru nedošlo ke shodě. K tomu je ale zapotřebí absolutní většina i při novém hlasování ve Spolkovém sněmu.

Marginalspalte


Illustration

© Institution