1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Státní ministr a vedoucí státní kanceláře

Dr. Fritz Jaeckel

Dr. Fritz Jaeckel

Dr. Fritz Jaeckel
(© Sächsische Staatskanzlei, Lars Neumann)

Krátký životopis

Dr. Fritz Jaeckel (CDU) se narodil 12. července 1963 ve Flensburgu. Po maturitě začal studovat práva v Pasově, která ukončil v roce 1989 složením první státní zkoušky z práv na univerzitě v Heidelbergu. V roce 1992 následovala druhá státní zkouška a pedagogická činnost na postu vědeckého asistenta na univerzitě v Münsteru, kde také promoval.

Od roku 1996 do roku 2002 byl činný coby osobní referent prezidenta vlády a poté na předsednictvu vlády coby vedoucí referátu pro dozor nad činností obcí a spořitelnictví u Vládního prezidia v Lipsku. Poté plnil různé úkoly na ministerstvu vnitřních věcí, ministerstvu životního prostředí a zemědělství a ve státní kanceláři. Od roku 2008 do roku 2010 byl vedoucím kanceláře předsedy vlády, poté vedl ve státní kanceláři odbor koordinace resortů. Od roku 2012 byl sekretářem na státním ministerstvu pro životní prostředí a zemědělství. Po červnové povodni v roce 2013 vedl ve státní kanceláři štáb popovodňové obnovy země.

Marginalspalte


Illustration

© Institution