1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Státní ministr životního prostředí a zemědělství

Thomas Schmidt

Thomas Schmidt

Thomas Schmidt
(© SMUL/DigiArt Fotografie & Design, shutterstock, fotolia)

Krátký životopis

Thomas Schmidt (CDU) se narodil 7. března 1961 v Burgstädtu. Po maturitě a odborném studiu na agrotechnika absolvoval mezi léty 1982 a 1987 univerzitní studium, které zakončil titulem diplomovaný zemědělský inženýr. Mezi léty 1987 a 1991 byl technickým ředitelem Zemědělského výrobního družstva, v roce 1991 pak převzal vedení společnosti Agrar GmbH.

Od roku 2004 je členem Saského zemského sněmu. Schmidt je aktivní v čestné funkci mimo jiné ve Sdružení saského hospodářství, v Saském zemském svazu zemědělců a Iniciativě Jihozápadní Sasko.

Marginalspalte


Illustration

© Institution