1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Státní ministryně pro vědu a umění

Dr. Eva-Maria Stange

Dr. Eva-Maria Stange

Dr. Eva-Maria Stange
(© Götz Schleser, Stephan Floss, Uni Leipzig)

Krátký životopis

Učitelka, narodila se 15. března 1957 v Mohuči (Mainz), vdaná, tři děti, žije v Drážďanech.

Od roku 1958 žije Dr. Eva-Maria Stange ve východním Německu. V letech 1975 až 1979 studovala na Pedagogické vysoké škole v Drážďanech, tři roky pracovala jako diplomovaná učitelka matematiky a fyziky. V roce 1982 se opět vrátila na Pedagogickou VŠ, kde v roce 1985 promovala z didaktiky fyziky. Do roku 1989 pracovala v oblasti vzdělávání učitelů, poté pracovala až do roku 1993 opět jako učitelka, naposledy na jednom z drážďanských gymnázií.

Od politického převratu je aktivní v Odborovém svazu pro výchovu a vědu (GEW), na konci roku 1993 byla Dr. Eva-Maria Stange zvolena předsedkyní saské GEW. O čtyři roky později převzala funkci spolkové předsedkyně GEW a v této funkci setrvala až do dubna 2005. Coby členka Fóra vzdělávání spolkové vlády spolupracovala od roku 1999 do roku 2001 na vývoji Doporučení pro vzdělávací systém v Německu. Do roku 2012 byla spolkovou předsedkyní Pracovní skupiny pro vzdělávání v SPD (AfB) a do roku 2014 rovněž i její předsedkyní v Sasku.

Dr. Eva-Maria Stange je od roku 1998 členkou SPD. V první saské vládě CDU/SPD byla tato expertka na problematiku vzdělávání od roku 2006 do roku 2009 státní ministryní pro vědu a umění. V úřadě tehdy vystřídala Barbaru Ludwig, která úspěšně kandidovala do funkce primátorky Chemnitz.

V roce 2009 byla Dr. Eva-Maria Stange poprvé zvolena do zemského sněmu, do roku 2014 pracovala coby místopředsedkyně frakce a zároveň i jako mluvčí pro otázky vzdělávání a kultury. Od roku 2010 je rovněž místopředsedkyní SPD v Sasku. Kromě toho se Dr. Eva-Maria Stange angažuje v mnoha oblastech v čestných funkcích, mimo jiné jako předsedkyně Lidové solidarity Drážďany (Volkssolidarität e.V.).

Marginalspalte


Illustration

© Institution