1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Státní Ministryně školství

Brunhild Kurth

Brunhild Kurth

Brunhild Kurth
(© ddp, fotolia, SK)

Krátký životopis

 

 • narozena 28. dubna 1954 v Burgstädtu, vdaná, jedno dítě
 • 1972 - 1976 studium na Univerzitě Martina Luthera v Halle-Wittenbergu, kde získala titul diplomované učitelky biologie a chemie
 • od roku 1976 pracovala jako učitelka
 • od roku 1990 ředitelkou Gymnázia v Burgstädtu
 • od roku 2001 vedoucí Referátu 35 – gymnázia, večerní gymnázia, přednášky – na Saském státním ministerstvu kultu
 • od roku 2004 ředitelkou Regionálního školského úřadu ve Zwickau
 • od roku 2007 ředitelkou Saské vzdělávací agentury
 • od roku 2011 ředitelkou regionální pracoviště Saské vzdělávací agentury v Chemnitz a stálou zástupkyní ředitele Saské vzdělávací agentury
 • od 22. března 2012 saskou státní ministryní školství

Oblasti působnosti

Ministerstvo školství je nejvyšším školním kontrolním úřadem. Ten je odpovědný za

 • předškolní a školní vzdělání a výchovu v zařízeních pro děti, obecně vzdělávacích školách, odborných školách a školách druhé cesty vzdělání
 • plánování vzdělávání, práce na školních plánech, plánování rozvoje škol a hodnocení škol
 • podporu celodenních nabídek
 • příležitosti učitelů
 • vzdělání a další vzdělávání učitelů, provádění kontrol učitelských úřadů
 • uznávání a hodnocení ukončení studia
 • podporu německého jazyka v zahraničí včetně vysílání učitelů
 • kontrolu a uznávání zkoušek pro tlumočníky a překladatele
 • celostátní a mezinárodní příležitosti politiky vzdělání
 • kvalifikační příležitosti Srbů.

Záležitosti sportu a kulturního vzdělání, jakož i podpora výstavby škol a sportovních zařízení patří také k úkolům úřadu. Ve jménu Ministerstva školství je zachováno v historii vzniknuvší spojení vzdělání a církve. Zpracovávají se zde také obecné záležitosti církví a náboženských spolků, které se týkají vztahu mezi státem a církví.
Tématu celoživotního vzdělávání odpovídá resort školství ve spolupráci s ostatními ministerstvy.

Politické vzdělání na nadstranickém základě nabízí Saská zemská centrála pro politické vzdělání (SLpB).

Ministerstvo školství spolupracuje s mnoha partnery. K těm patří zejména zemská vzdělávací rada, zemská rodičovská rada, zemská žákovská rada a zemský poradní sbor pro vzdělávání dospělých.

Stěžejní politická témata

Vzdělání otevírá budoucí příležitosti pro každého jednotlivce a pro naši zemi.

Každý žák v Sasku by měl umět rozvíjet individuální schopnosti, dovednosti a talent co možná nejlépe. Vedle získávání znalostí orientovaných na praxi, kompetencí a hodnot k tomu patří také kultura učení, které je utvářené tolerancí a demokratickou vzájemností, jakož i radostí z pohybu a sportu.

Chtěla bych podporovat učitelky a učitele v jejich odpovědné práci. Budeme společně hledat cesty, abychom vytvořili základy pro zajištění potřebných zdrojů učitelů, zvýšili respekt společnosti vůči tomuto povolání a posílili vlastní odpovědnost škol.

Záleží na začátku. Propojením předškolního a školního vzdělávání, našeho dvoučlenného školního systému a našich nových učebních plánů jsme pro to položili dobrý základ, který znamená další rozvoj.

Děti patří do středu naší společnosti. Zintenzivnění spolupráce škol a předškolních zařízení s rodiči, jinými vzdělávacími zařízeními, firmami a čestnými partnery je proto mým důležitým naléhavým přáním.

Marginalspalte


Illustration

© Institution