1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Saský zemský sněm

Saský zemský sněm

Saský zemský sněm
(© Sylvio Dittrich)

Saský zemský sněm

Saský zemský sněm představuje zákonodárnou moc. Skládá se zpravidla ze 120 poslanců, které volí na 5 let přímo občané. Poslanci připravují a schvalují zákony a kontrolují státní vládu.

Jednání v zemském sněmu jsou až na výjimky veřejná. Jako občané můžete navštívit jednání bez předchozího nahlášení.

Marginalspalte


Illustration

© Institution