1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Ústava

Ústava Spolkové republiky a saská ústava

Ústava Spolkové republiky a saská ústava
(© Sandstein Neue Medien)

Saská ústava

Po Mírové revoluci v Německu byla v roce 1990 v oblasti bývalé NDR opět zavedena zemská struktura. Od té doby je Sasko opět svobodným státem.

Při sepisování ústavy se ústavní a právní výbor pověřený zemským sněmem opíral o různé návrhy. První z nich položila v březnu 1990 drážďanská skupina »Gruppe der 20«. Zanedlouho nato se seskupila pracovní skupina, která s širokou účastí obyvatel vypracovala »Gorický návrh ústavy«. Jednotlivé frakce CDU a FDP pak tento návrh vnesly do Saského zemského sněmu, kde jej následně podpořila frakce SPD. Paralelně s tím vznikl »Lipský návrh vysokoškolských učitelů«, který podpořily frakce Linke Liste/PDS a svazek 90/Zelení.

Současná platná ústava Svobodného státu Sasko byla nakonec vyhlášena 27. května 1992. Saský spolkový sněm ji přijal 6. června 1992 s potřebnou dvoutřetinovou většinou. Ve stejný den vstoupila ústava v platnost.

Text ústavy

Ve 141 článcích ústava upravuje nejdůležitější otázky soužití lidí ve svobodném státě. Patří k tomu témata jako základní práva, zemský sněm a státní vláda, ale také zákonodárství a výkon soudní pravomoci, včetně církví a náboženských společenství.

Marginalspalte


Illustration

© Institution