1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Proč svobodný stát?

Poslední saský král Friedrich August III.

Poslední saský král Friedrich August III.
(© Deutsche Fotothek, SLUB/ Shutterstock)

Proč je Sasko svobodným státem?

Označení »svobodný stát« odkazuje na demokratickou tradici Saska. Paralela k francouzskému slovu »République« zdůrazňuje, že zemi nevládne samovládce, ale její svobodní občané.

Více než sto let bylo Sasko královstvím. Předtím bylo knížectvím, vévodstvím a markrabstvím. Když byla v Německu po konci první světové války zrušena monarchie, vyhlásila rada zaměstnanců a vojáků 10. listopadu »Republiku Sasko«. Tři dny nato odstoupil král Friedrich August III. Označení »republika« nemělo dlouhého trvání a německý pojem »svobodný stát« se brzy prosadil jako úspěšnější termín.

V únoru 1919 byla zvolena první »Saská lidová sněmovna«. Když dne 28. února schválila »Předběžný základní zákon Svobodného státu Sasko«, nabyl její název úřední platnosti. Rovněž konečná ústava schválená 1. listopadu 1920 si ponechala tento název.

»Zákonem o zrovnoprávnění zemí s říší« z 31. března 1933 byl svobodný stát zrušen a spolu s ním i forma vlády parlamentní demokracie. Ani v NDR nehrál svobodný stát žádnou roli. Území státu bylo rozděleno na tři správní okresy.

Teprve po Mírové revoluci bylo při opětovném zavedení zemské struktury v roce 1990 v Německu navázáno na demokratickou tradici svobodného státu.

Svobodný stát Sasko nemá vůči ostatním spolkovým zemím žádná privilegia ani nevykazuje žádné právní zvláštnosti.

Marginalspalte


Illustration

© Institution