1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sasko se proměňuje

Pojem demografie

Pojem demografie pochází z řečtiny (démos – národ, graphé – písmo, popis). Demografie je vědecká disciplína, která se zabývá životem, bytím a vývojem lidské populace. Demografie zachycuje a zkoumá samotné obyvatelstvo, jeho strukturu (např. stáří, pohlaví, národnost, strukturu domácnosti), pohyb (mobilitu, počet, migraci) a historii. K tomu využívá statistiky. Nejznámější grafické výstupy jsou tzv. stromy obyvatelstva.

Demografické změny

Pojem demografické změny se dostává stále více do našeho všedního jazyka. Odborníci pod ním rozumějí hluboko sahající změnu naší společnosti, která je určována vyšší délkou života, klesajícím počtem porodů, hroucením tradičních rodinných struktur a migrací. Demografická změna tak neznamená běžný demografický vývoj, ke kterému dochází vždy a v každé společnosti. Počet lidí, kteří žijí v jednom státě nebo v jednom regionu, trvale kolísá, a to jak s ohledem na celkový počet, tak na své složení podle věkových skupin.

Jak se změny projevují?

Demografické změny probíhají postupně. Změny jsou patrné teprve po delších časových obdobích.

Pohled na fakta

Jak probíhaly demografické změny v Sasku doposud? S jakými dopady počítá prognóza pro rok 2020?

Demografické změny a jejich následky

Demografické změny přinášejí změny téměř ve všech oblastech života. Zde získáte odpovědi na často kladené dotazy.

Marginalspalte


Illustration

© Institution