1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Život a práce překračující hranice

Život a práce překračující hranice

Život a práce překračující hranice
(© Shutterstock)

V době globalizace je obzvláště důležité být flexibilní a flexibilní také zůstat. To je zřejmé právě na pracovním trhu. Zaměstnání v blízkosti bydliště se již skoro stalo luxusem. Mnoho lidí denně dojíždí do práce - a nezastaví se ani před státními hranicemi.

V členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) je pohyb zaměstnanců principiálně základním právem. Státní příslušníci země EHP mohou pracovat v jiné zemi EHP za stejných podmínek jako obyvatelé příslušného státu. Kromě toho obyvatelé EU již v rámci Evropské unie nepotřebují pracovní povolení. Omezení platí ještě do roku 2011 pro ty členské státy EU, které přistoupily od roku 2004.

Hledání práce a bydlení po celém světě je vyžadováno mnoha místy. Také místní pracovní úřad ve Vašem městě nebo obci, jakož i centrální středisko pro zprostředkování práce Spolkového úřadu práce v Bonnu mohou být nápomocny při hledání práce. Tyto mají k dispozici databanku (SIS) se zahraničními nabídkami práce, jakož i seznam poradců EURES v Německu.

Marginalspalte


Illustration

© Institution