1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Regionální partnerství

Regionální partnerství

Regionální partnerství
(© Shutterstock)

Nejintenzivnější formou spolupráce jsou pro Sasko meziregionální partnerství. Jsou oficiálně iniciována vládami regionů a svými tématy oslovují mnoho společenských skupin.

Organizace partnerství

Základem meziregionálního partnerství je společné prohlášení o spolupráci, které zdůrazňuje politickou vůli pro spolupráci v různých oblastech na obou stranách. Stávající společné aktivity se meziregionálním partnerstvím institucionalizují a podporují politicky i finančně. Na saské straně jsou partnerství koordinována kanceláří resp. ministerstvem hospodářství a práce (ve vztahu k Maďarsku).

Alberta

Alberta/Kanada

Od roku 2002 je mezi Saskem a kanadskou provincií Alberta úzký vztah.

Bretagne

Bretaň/Francie

S Bretaní trvá saské partnerství již od roku 1995.

Hubei

Hubei/Čína

Provincie Hubei v Čínské lidové republice je pro Sasko spolehlivým partnerem od roku 2007.

Slowakei

Slovensko

Vztahy mezi Svobodným státem Sasko a Slovenskem jsou průběžně vytvářeny od poloviny 90. let.

Ungarn

Maďarsko

Maďarsko je spolehlivým partnerem pro Sasko již od roku 1993.

Marginalspalte


Illustration

© Institution