1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Jak se změny projevují?

Demografické změny nejsou žádnou událostí, která by naráz změnila vše, co platilo dříve. Změny probíhají postupně. V každodenním životě lze tyto jevy tedy jen těžko odhalit. Dostatečně názorné může být i něco tak abstraktního jako porovnávání demografických změn.

Rodinné příběhy aneb co mohou fotografie vypovědět o demografickém vývoji?

Sasko ve dvacátých letech

Historické rodinné foto

Historické rodinné foto
(© obrazová práva)

Dobře uspořádané poměry: Rodinný život ve dvacátých letech minulého století znamenal pro děti dospívání s mnoha sourozenci. Ve velké rodině se chlapci a dívky již odmala učili soužití s ostatními. Jejich rodiče byli sezdaní a v domě také často žili prarodiče.

Rodina dnes

Rodinné foto, matka se dvěma dětmi a prarodiči

Rodinné foto, matka se dvěma dětmi a prarodiči
(© PictureArt, fotolia)

Netradičně uspořádaná rodina typu „patchwork family“: Co bylo dříve samozřejmé, je dnes stále vzácnější: klasická rodina s otcem, matkou a dětmi. Rodiče často žijí odloučeně nebo mají nového partnera, který do vztahu přivede své vlastní děti. Jestliže bydlí v blízkosti babička s dědečkem, pomáhají s péčí o svá vnoučata. V těchto uskupeních dnes děti vyrůstají – navíc se projevuje tendence života bez sourozenců.

Jaké vývojové trendy se rýsují pro Sasko?

Hlavní rozpoznatelné demografické vývojové trendy jsou:

 1. od roku 2000 do roku 2020: znatelné stárnutí celkové populace (zdvojnásobení počtu lidí starších 80 let, úbytek lidí ve věku 15 až 25 o 50 %)
 2. od roku 2020 do roku 2030: další znatelný pokles počtu lidí pod 15 let a výrazný nárůst počtu lidí nad 65 let
 3. trvalý úbytek osob v produktivním věku
 4. snižování hustoty obyvatelstva zejména v okrajových venkovských oblastech
 5. přetrvávající převaha počtu mužů, zejména ve věkové skupině 18 až 35 let
 6. další zvyšování průměrné délky života
 7. stárnutí a pokles počtu obyvatel s regionálními odlišnostmi
 8. intenzivnější koncentrace obyvatel a zařízení infrastruktury ve prospěch ekonomicky silných center v Sasku
 9. delší doba aktivního života
 10. pětigenerační životní cyklus

Je Sasko se svým demografickým vývojem osamoceno?

Není. Úbytek obyvatel se týká stále více celého Německa a rovněž mnoha dalších států Evropy. V období od roku 2070 se počítá celkově s globálním úbytkem obyvatelstva. Demografové dokážou tento úbytek dnes už relativně snadno určit, protože osoby, které budou v té době v důchodovém věku, se již narodily.

Ročník 1880 byl v Německu poslední, který se kompletně reprodukoval. Již dobrých 100 let tedy každý ročník rodí méně dětí, než by bylo nutné k vlastní reprodukci. Momentálně se porodnost v Německu pohybuje kolem 1,4 porodů na jednu ženu. K udržení velikosti populace by však bylo zapotřebí 2,1 porodů na jednu ženu.

Populace stárne celosvětově. »Budeme žít o čtyři roky déle než naši rodiče, naše děti o čtyři roky déle než my«, předpovídají demografové z Mannheimského výzkumného ústavu pro ekonomiku a demografické změny v Německu. Kombinace nízké porodnosti a zvyšující se průměrné délky života vede ke stále většímu stárnutí společnosti. Tento trend je nezvratný v krátkodobém a střednědobém horizontu přinejmenším v Německu, v bezmála všech státech Evropy, ale i ve všech dalších »starých« průmyslových státech stejně jako i v aspirujících státech, jako je Čína.

Marginalspalte


Illustration

© Institution