1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Zdraví a péče

Jaké dopady mají demografické změny na zdravotní a pečovatelský systém?

Na rozdíl od všeobecného trendu klesajícího počtu obyvatel ve svobodném státě stoupá i nadále počet obyvatel ve věkových skupinách nad 50 let. Ženy a muži v Sasku sice zůstávají déle zdraví, jsou však ale také stále starší. Do roku 2020 se zvýší počet obyvatel ve věkové skupině výrazně letitých obyvatel nad 80 let, zvláště náchylných k nemocem a vyžadujících péči, přibližně na jednu desetinu celkového obyvatelstva. To může vést v budoucnu k dalšímu zvyšování potřeby zdravotních a pečovatelských služeb, i přes klesající počet obyvatel.

Jaké dopady mají demografické změny na péči?

Mladí Sasové jdou často za atraktivní pracovní nabídkou a opouštějí svůj důvěrně známý rodný kraj, aby se usadili v blízkosti svého pracoviště, zatímco rodiče zůstávají v místě rodného bydliště. Jakmile začnou rodiče vyžadovat péči, je pak pro děti vzhledem k větším vzdálenostem obtížnější poskytovat rodičům dostatečnou podporu. Mezeru v péči o rodinné příslušníky, kteří to potřebují, bude nutné stále více vyplňovat soukromými nabídkami ambulantní a stacionární péče, včetně podpory ze sousedství a dobrovolnických služeb.

Jaké důsledky vyplývají z těchto změn pro poskytování zdravotní péče ve svobodném státě?

Klesající počet obyvatel prodražuje udržování dosažené vysoké úrovně zdravotní péče. V Sasku je třeba, zejména v řídce osídlených regionech, v budoucnu počítat s nutností vyšších výdajů na dostupnou lékařskou péči nebo s možností četného využívání alternativních řešení.

Demografické změny se rovněž odrážejí ve věkové struktuře lékařů, kteří se usadili v Sasku. V blízké budoucnosti půjde vzhledem k věku do důchodu více saských lékařů, než kolik se jich momentálně vzdělává na lékařských fakultách saských univerzit.

Marginalspalte


Illustration

© Institution