1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Územní rozvoj a doprava

Jaký vliv mají demografické změny na rozvoj saských měst a obcí?

Demografické změny mají v jednotlivých regionech a městech v Sasku rozdílné dopady. Zejména města jako Lipsko a Drážďany tak budou moci počítat do roku 2020 s mírným přírůstkem obyvatel, zatímco počet obyvatel v rozsáhlých oblastech východního Saska bude znatelně klesat. V budoucnosti tedy budou vedle sebe existovat zmenšující se a rostoucí regiony. Obyvatelstvo se bude více koncentrovat v určitých centrech.

I když se hustota obyvatel vzhledem k úbytku počtu obyvatel v celé spolkové zemi do roku 2020 sníží, zůstane Sasko v evropském měřítku hustě osídlenou oblastí Evropy.

Jaké jsou následky demografických změn pro trh s bydlením?

V regionech Saska, kde chybí dostatečný počet dětí a kde nedochází k přílivu obyvatel, se zmenšuje velikost domácností. To znamená, že existuje stále více jednočlenných a dvoučlenných domácností, zatímco domácností se třemi, čtyřmi nebo více osobami, tedy domácností klasické rodinné velikosti, stále více ubývá. Zároveň klesá počet domácností jako takových. Na mnoha místech tedy bude tendence větší nabídky obytného prostoru, než bude poptávka, takže se bude i nadále vyskytovat neobsazenost bytů.

Aby se předešlo problému s neobsazeností, je tedy i nadále zapotřebí stahovat byty z trhu, neboť dokud jsou byty prázdné, jsou ekonomicky bezcenné.

Zároveň je nutné posílit některé části nabídky bytů, u které se v budoucnu očekává zvýšená poptávka. Zvyšující se podíl starších lidí tak například povede k nadále stoupající poptávce po menších bytech vhodných pro osoby ve vyšším věku.

Povede ztráta obyvatel ke snížení kvality života?

Následkem úpravy veřejné infrastruktury na nižší počet obyvatel se může stát, že jisté služby veřejného existenčního zajištění v některých obcích nebo regionech bude možné nabízet jen omezeně. To stejné platí pro soukromé služby. Některé následky tohoto vývoje lze zmírnit inteligentní nabídkou, např. mobilním zásobováním, které bude se svými pojízdnými prodejnami potravin k dispozici některé dny v týdnu v obcích, ve kterých byl supermarket uzavřen již před mnoha lety.

Jaké dopady má pokles počtu obyvatel na hromadnou dopravu?

V regionech s klesajícím počtem obyvatel je nutné vycházet rovněž z nižšího počtu zákazníků hromadné dopravy. Méně cestujících prodražuje udržování stávající sítě. V důsledku toho již nebude jezdit do řídce osídlených oblastí denně nebo týdně tolik autobusů a vlaků – jednoduše dojde ke snížení hustoty dopravní sítě. Proto je třeba hledat alternativní řešení, aby byla pro děti, mladistvé a starší lidi zajištěna schopnost mobility.

Marginalspalte


Illustration

© Institution