1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Rodina a společnost

Jak se mění rodinné struktury v Sasku?

Již několik let lze v Sasku pozorovat sílící změny ve způsobu života. Přitom lze rozpoznat dvě tendence: počet osob na jednu domácnost klesá, zatímco způsob soužití je stále rozmanitější. Přitom tradiční rodina, ve které žijí manželé se svými vyrůstajícími dětmi v jedné domácnosti, ztrácí stále více na významu. Když se dnes pár rozhodne uzavřít sňatek, činí tak stále později.

Místo klasické rodiny se vyskytují např. bytová společenství, netradičně uspořádané rodiny typu „patchwork family“, samoživitelé se svými dětmi nebo různá životní společenství. Při posuzování rodinných struktur nelze podceňovat stoupající počet samostatně žijících osob. Osoba bez partnera dnes může být jak mladá a podnikavá, tak i ovdovělá či rozvedená nebo i osoba spíše starší až letitá a osamělá.

Průměrný věk uzavření prvního manželského sňatku

Průměrný věk vstupu do prvního manželství v Sasku koncem roku 2007 činil 32,5 let u mužů a 29,4 let u žen. Zdroj: Zemský statistický úřad Svobodného státu Sasko

Průměrný věk vstupu do prvního manželství v Sasku koncem roku 2007 činil 32,5 let u mužů a 29,4 let u žen. Zdroj: Zemský statistický úřad Svobodného státu Sasko
(© Saská státní kancelář)

Co znamenají demografické změny pro soužití společnosti?

Rodina tradičně přebírá důležité sociální role. Soužití více generací tak například zvyšuje možnost opatrování dětí nebo péče o rodinné příslušníky. Vzhledem k měnícím se rodinným strukturám a s tím spojeným poklesem rodinné péče je stále častěji třeba dané výkony nahrazovat veřejnými nebo soukromými službami.

Jak dlouho budou změny trvat?

K tomuto nelze uvést žádné spolehlivé údaje. Jedna věc je však jasná již dnes. Demografické změny představují dlouhodobý a celospolečenský úkol. I kdyby se porodnost opět výrazně zvýšila, bylo by možné napravit stále viditelnější posun ve věkové struktuře, který trvá již přibližně 60 let, jen velmi pomalu.

Marginalspalte


Illustration

© Institution