1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Pohled na fakta

Čísla hovoří jasnou řečí: Sasko se již citelně změnilo a tento proces bude trvat i nadále.

Počet obyvatel svobodného státu se tak trvale snižuje. Zatímco počátkem 90. let mělo Sasko ještě 4,9 milionu obyvatel, koncem roku 2007 to již bylo 4,2 milionu. Pro rok 2020 platí prognóza dalšího úbytku obyvatel přibližně na 3,9 milionu.

Současně stoupl průměrný věk Sasů z 39 let v roce 1990 na více než 45 v roce 2007. V roce 2020 bude mít »průměrný Sas« téměř 49 let.

Přehled hlavních ukazatelů demografického vývoje Saska naleznete na následujících stránkách.

Podíl starších lidí trvale stoupá

Obyvatelstvo Saska v roce 2006 a 2020 podle věku a pohlaví; Údaje pro rok 2020 ze 4. regionalizované demografické prognózy Svobodného státu Sasko, varianta 3 (základní předpoklady podle 11. koordinovaného předběžného výpočtu počtu obyvatel Statistického úřadu, varianta 1 W1)

Obyvatelstvo Saska v roce 2006 a 2020 podle věku a pohlaví; Údaje pro rok 2020 ze 4. regionalizované demografické prognózy Svobodného státu Sasko, varianta 3 (základní předpoklady podle 11. koordinovaného předběžného výpočtu počtu obyvatel Statistického úřadu, varianta 1 W1)
(© Údaje: Zemský statistický úřad Svobodného státu Sasko; grafika: Saská státní kancelář)

Počet obyvatel Saska bude i nadále klesat.

Přírůstek obyvatel pouze v Lipsku a Drážďanech

Přírůstek obyvatel pouze v Lipsku a Drážďanech; Údaje pro rok 2020 ze 4. regionalizované demografické prognózy Svobodného státu Sasko, varianta 3 [základní předpoklady podle 11. koordinovaného předběžného výpočtu počtu obyvatel spolku]

Přírůstek obyvatel pouze v Lipsku a Drážďanech; Údaje pro rok 2020 ze 4. regionalizované demografické prognózy Svobodného státu Sasko, varianta 3 [základní předpoklady podle 11. koordinovaného předběžného výpočtu počtu obyvatel spolku]
(© Údaje: Zemský statistický úřad Svobodného státu Sasko; grafika: Saská státní kancelář)

Saské okresy a městský okres Saská Kamenice čeká do roku 2020 pokles počtu obyvatel, zatímco velkoměsta jako Drážďany a Lipsko mohou očekávat mírné přírůstky.

Počet obyvatel Saska klesá

Obyvatelstvo Svobodného státu Sasko v letech 1990 až 2020

Obyvatelstvo Svobodného státu Sasko v letech 1990 až 2020
(© Údaje: Zemský statistický úřad Svobodného státu Sasko; grafika: Saská státní kancelář)

Poměr generací ve srovnání v letech 1990 až 2020

1990-2005: Průběžná evidence obyvatel; 2010-2020: Údaje ze 4. regionalizované demografické prognózy Svobodného státu Sasko, varianta 3 [základní předpoklady podle 11. koordinovaného předběžného výpočtu počtu obyvatel spolku]

1990-2005: Průběžná evidence obyvatel; 2010-2020: Údaje ze 4. regionalizované demografické prognózy Svobodného státu Sasko, varianta 3 [základní předpoklady podle 11. koordinovaného předběžného výpočtu počtu obyvatel spolku]
(© Údaje: Zemský statistický úřad Svobodného státu Sasko; grafika: Saská státní kancelář)

Podíl starších Sasů na celkovém obyvatelstvu Svobodného státu stoupá. Průměrný věk Sasů se zvyšuje.

Porodnost v Sasku opět stoupá

Souhrnný počet porodů je názorným ukazatelem četnosti porodů. Uvádí, kolik dětí by přivedla na svět žena v průběhu svého života, pokud platí číselné údaje o plodnosti specifické pro daný věk v jednom kalendářním roce od 16. do 50. roku života této ženy.

Souhrnný počet porodů je názorným ukazatelem četnosti porodů. Uvádí, kolik dětí by přivedla na svět žena v průběhu svého života, pokud platí číselné údaje o plodnosti specifické pro daný věk v jednom kalendářním roce od 16. do 50. roku života této ženy.
(© Údaje: Zemský statistický úřad Svobodného státu Sasko; grafika: Saská státní kancelář)

Porodnost v Sasku opět stoupá. Stále však není dostatečná k přirozenému udržování počtu obyvatel.

Marginalspalte


Illustration

© Institution