1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Myšlenka a koncept

Co je to Den Sasů?

Den Sasů (Tag der Sachsen) je největší lidová a domovská slavnost ve svobodném státě. Od roku 1992 se každoročně pořádá první týden v září vždy v jiném saském městě.
Ve dnech festivalu jsou hlavními aktéry saské spolky a sdružení. Představují své činnosti a informují o svých domovských obřadech. Festival nabízí všem věkovým skupinám něco: od rozmanitých sportů až po klasickou hudbu, od sociálního angažování až po trh s řemeslnickými výrobky.

Z historického hlediska

Takzvaný Den Sasů se pořádal v Drážďanech již od 4. do 6. července 1914. Za zakladatele a organizátora této slavnosti je považován domácí spisovatel Adolph Ziesche – jak psal tenkrát tisk – »Obyvatelé Wendenu a Vogtlandu, Horní Lužice a Altenburgu, Míšně a Krušných hor se spojili do jedné obrovské rodiny.« (»Wenden und Vogtländer, Oberlausitzer und Altenburger, Meißner und Erzgebirgler zu einer riesigen Familie vereinte.«)

Celkem 36 delegací z celého Saska představilo barevnými obrazy svoji vlast. Stejně jako dnes byl součástí slavnosti velký pochod, který procházel po Pražské ulici, kolem zámku a k místu konání slavností, bývalé Ptačí louce.

Marginalspalte


Illustration

© Institution