1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Politika a společnost

Sasko je nejstarším svobodným státem v Německu. Označení »svobodný stát« je analogickým německým ekvivalentem k francouzskému slovu »République« (republika). Tento název zdůrazňuje, že zemi nevládne suverénní panovník, ale svobodní občané.

Zákonodárství, vláda a správa

Nejvyšším zastoupením občanů je Saský zemský sněm, který má funkci parlamentu. Ústava označuje zemský sněm jako »místo tvorby politické vůle« a sněmu náleží jak zákonodárná moc, tak kontrola nad mocí výkonnou. Státní vládu jako nejvyšší výkonnou moc v zemi tvoří předseda vlády volený zemským sněmem a zemští ministři.

Zemský sněm je volen na období pěti let a v nynějším čtvrtém volebním období (2004–2009) čítá 124 poslanců. Od posledních voleb do zemského sněmu tvoří vládní koalici Křesťansko-demokratická unie CDU a Sociálnědemokratická strana Německa SPD s celkovým počtem 68 křesel. Kompetence ke stanovování směrnic má předseda vlády Stanislaw Tillich, který tak nese zodpovědnost za obecný směr, kterým se politika ubírá. Správu vykonává státní vláda, jí podřízené úřady a obce, okresy a další sdružení obcí.

Obyvatelstvo

V Sasku nežijí jen »Sasové« – je zde mnohem více Vogtlanďanů, Lužických Srbů, Krušnohořanů, Míšeňanů, Hornolužických Srbů, Dolnoslezanů a mnoho dalších, kteří zde udržují vlastní tradice a nářečí. 

Svobodný stát je s téměř 4,3 miliony obyvatel (stav: 2006) a hustotou osídlení 233 obyvatel na jeden kilometr čtvereční státem s nejvyšším počtem obyvatel a – až na Berlín – nejhustěji osídlenou východní spolkovou zemí. Ve srovnání s ostatními spolkovými zeměmi je Sasko v počtu obyvatel a hustotě osídlení ze všech spolkových zemí, které nejsou městským státem, na střední příčce.

Sasko má celkem tři oblasti s vysokou hustotou zalidnění: horní údolí řeky Labe mezi městy Pirna a Míšeň, město Lipsko a jihozápadní oblast Saska mezi Saskou Kamenicí a Cvikovem. Poměrně řídce osídlen je naopak region Lužic v severovýchodní části země, oblast mezi městy Grimma, Torgau a Döbeln nebo Krušné hory.

Lužičtí Srbové

Jak Sasko tak sousední Braniborsko je domovem národnostní menšiny, Lužických Srbů, západoslovanského národa. Návštěvníci Lužice tuto skutečnost nejprve zpozorují na dvojjazyčném značení, např. na směrových ukazatelích nebo na cedulích s názvem obce. Čas od času zde stále potkáte obyvatele v kroji a zejména v období Velikonoc můžete sami zažít zdejší slavnosti, jako je např. velikonoční jízda na koni pořádaná v řadě obcí. Přibližně dvě třetiny z asi 60 000 Lužických Srbů žije v Horních Lužicích (Oberlausitz) ve východní části Saska, jejímž kulturním centrem je město Bautzen. Podle zemské ústavy spadá jejich kultura výslovně pod ochranu státu. Nepostradatelný význam má pro lužickosrbský národ náboženský život, přičemž podle regionu převládá buď katolické nebo evangelické vyznání.

Marginalspalte


Illustration

© Institution