1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Kulturní prostředí

Sasko je zemí se staletými tradicemi, pestrou krajinou, velkými dějinami a fascinující moderní kulturou. Díky svým zámkům, hradům a zahradám ze všech historických epoch je Sasko jednou z nejbohatších a nejrozmanitějších kulturních krajin Evropy.

Umění a kultura

V průběhu staletí se Sasko jako země kultury bohatě rozvíjelo. Instituce jako Státní umělecké sbírky v Drážďanech nebo lipský Svatotomášský sbor jsou známé daleko za hranicemi země. Žili zde a pracovali slavní skladatelé jako Johann Sebastian Bach, Carl Maria von Weber, Richard Wagner a Felix Mendelsson-Bartholdy. V zahraničí známá hudební tělesa, jako lipský Gewandhaus či Saský státní orchestr, dodnes hrají díla těchto mistrů. Ze Saska vzešly rovněž podněty udávající směr v oblasti dramatického umění. Caroline Neuberová (1697 – 1760) tak provedla reformu německého divadelnictví a Gret Paluccová byla ve 20. letech 20. století zakladatelkou moderního výrazového tance.

Architektura

O hospodářském a kulturním bohatství minulosti dodnes svědčí mnohá historická jádra měst. Obzvláště půvabná jsou historická centra v Budyšíně, Freibergu, Zhořelci, Grimmě, Míšni, Pirně a Trhové (Torgau). Hospodářský vzestup s sebou přinesl velké pozdně gotické halové kostely např. v Annabergu, Schwarzenbergu či Zhořelci, které se stavěly od konce 15. století.
Po pustošení v době třicetileté války vznikla díky novému hospodářskému rozmachu svébytná barokní architektura inspirovaná italskými a francouzskými podněty. Za zmínku stojí především kostel Frauenkirche a katolický kostel Hofkirche v Drážďanech.
Příkladem klasicismu, který vládl kolem roku 1800, je mj. přestavba kostela sv. Mikuláše v Lipsku, Zemský dům v Drážďanech nebo Nový palác na zámku Pillnitz. Industrializace Saska v 19. století s sebou přinesla především železniční a průmyslové stavby. Působivou stavbou ve stylu historismu je budova bývalého Říšského soudu – dnes sídlo Spolkového správního soudu. Dalším monumentálním dílem je Památník bitvy národů v Lipsku.

Marginalspalte


Illustration

© Institution