1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Hospodářská oblast

Struktura hospodářství

Sasko je v mezinárodním měřítku konkurenceschopnou oblastí výroby špičkových technologií. Motorem ekonomiky je v současné době pět hospodářských regionů se třemi městskými centry.

Mezi Drážďanami a Freibergem sídlí zejména společnosti, jež podnikají v oboru mikroelektroniky a elektrotechniky (»Silikonové Sasko«). Mezi nejvýznamnější společnosti v tomto oboru, které zde mají své sídlo, patří AMD, Qimonda, Advanced Mask Technology Center, Siltronic a SolarWorld AG. Hospodářský prostor severozápadního Saska zahrnuje obchodní metropoli Lipsko, která se etablovala jako město sdělovacích prostředků a finančních služeb. V aglomeraci kolem města Saská Kamenice a Cvikov ve středním Sasku se tradičně soustředí strojírenství a automobilový průmysl. Kolem těchto center se tvoří stále hustší regionální sítě. Tento vývoj lze pozorovat například v oboru mikroelektroniky na podnicích v Drážďanech a Freibergu, na automobilovém průmyslu a strojírenství v Saské Kamenici / Cvikově nebo na městě sdělovacích prostředků Lipsku.

Podpora hospodářství

Od roku 1991 poskytuje společnost Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS), kterou vlastní stát Sasko, podporu tuzemským a zahraničním investorům, saským obcím a saským společnostem. Společnost WFS úzce spolupracuje s komunálními organizacemi poskytujícími hospodářství podporu.

V otázkách týkajících se podpory podniků  s nimi spolupracuje také Saská rozvojová banka. Podpora je směřována do ekonomiky a technologií, zahraničního obchodu, pracovního trhu, zakládání firem (především poradenství při zakládání firem) a středně velkých podniků. Nabízí rovněž pomoc s konsolidací stejně jako účast a garance. Finanční podporu získává spolupráce při výrobě a inovacích a prostřednictvím státem podporovaných sítí se na ni vztahují rovněž další pobídky. Při hledání dotačních prostředků z různých programů je k dispozici databáze dotačních prostředků.

Marginalspalte


Illustration

© Institution