1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Lužičtí Srbové – mnohem více než folklór

Lužickosrbští Velikonoční jezdci

Lužickosrbští Velikonoční jezdci
(© Bildarchiv MGO)

V Sasku a sousedním Braniborsku leží vlast národnostní menšiny Lužických Srbů, kteří patří k západoslovanským národům. Návštěvníci Lužice si této skutečnosti nejdříve všimnou díky dvojjazyčným nápisům např. na silničních ukazatelích, tabulích s názvem místa nebo vývěsních štítech obchodů. Občas je ještě možné potkat místní obyvatele v krojích a zejména v období Velikonoc se tu můžete stát očitými svědky zdejších slavností a zvyků, např. při Velikonoční jízdě vesnicemi nebo v podobě nádherně zdobených velikonočních vajíček.

Zhruba dvě třetiny z cca 60 000 Lužických Srbů žije ve východosaské Horní Lužici s kulturním centrem v Budyšíně, kde jejich kultura stojí podle zemské ústavy pod výslovnou ochranou státu. Církevní život má pro lužickosrbský národ ústřední význam, přičemž katolické nebo evangelické vyznání převažuje v různé míře v závislosti na jednotlivých regionech. Organizace Domowina se sídlem v Domě Lužických Srbů v Budyšíně zastřešuje lužickosrbské spolky a svazy.

Lužická srbština je významným znakem lužickosrbské identity. V oblastech s lužickosrbským osídlením je součástí každodenního života a hovoří se jí i doma v rodinách. Společně s uměním a kulturou se lužická srbština pěstuje zejména v lužickosrbských mateřských školkách, školách a jiných lužickosrbských institucích a spolcích.

Marginalspalte


Illustration

© Institution