1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Struktura obyvatelstva

Pyramida věkové struktury obyvatelstva

Pyramida věkové struktury obyvatelstva
(© Statistisches Landesamt Sachsen)

Věková pyramida obyvatelstva Saska má – stejně jako ve většině východních spolkových zemích – velmi nepravidelnou strukturu. Výrazně hluboké propady v počtu obyvatel dnes existují u generace šedesátiletých (druhá světová válka), u 35letých (»fenomén antikoncepce«) a u věkové generace 0–15 let (»vliv převratu v roce 1989«). Propad v počtu obyvatel způsobený 2. světovou válkou by byl ještě větší, kdyby se v Sasku neusídlilo 997 798 lidí odsunutých ze Slezska, Pomořan a ze Sudet. Počet těchto lidí činil v roce 1949 17,2 % obyvatel Saska (zdroj: Spolkový archiv).

V roce 2006 byla téměř polovina dospělých obyvatel Saska v manželském svazku (45,7 %), více než třetina byla svobodná (38,7 %) a zbývající část obyvatel ovdovělá (8,3 %) nebo rozvedená (7,3 %). V Sasku žije v porovnání s jinými spolkovými zeměmi méně cizinců, jejich podíl činil v roce 2007 necelá 3 %. Největší skupinu osob s cizí státní příslušností představují s 11 % Vietnamci.

Marginalspalte


Illustration

© Institution