1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Strany a spolky

Strany

Rozdělení křesel v zemském sněmu (stav k roku 2009)

Rozdělení křesel v zemském sněmu (stav k roku 2009)
(© Saský Statistický zemský úřad)

Určující role CDU v Sasku se nezakládá na historické tradici ani nevyplývá ze zakotvení strany v určitém prostředí. Byl-li to nejprve bývalý spolkový předseda a spolkový kancléř Helmut Kohl (CDU), který straně zajistil popularitu jakožto nejvýznamnější zastánce sjednocení Německa, převzal později jeho roli první předseda vlády Kurt Biedenkopf (CDU). K úspěchu však straně přispívá také její velmi funkční a plošná organizační struktura, převzatá v roce 1990 od východoněmecké Blockpartei.

Přes silný pokles členské základny v letech následujících po převratu se straně podařilo ve volbách do zemského sněmu v letech 1994 a 1999 získat nejen všechny přímé mandáty, ale v 50, resp. 49 z 60 volebních obvodů i absolutní většinu. Ve volbách v roce 2004 poprvé ztratila absolutní většinu a vstoupila do koalice s SPD. SPD založila svůj zemský svaz teprve v květnu roku 1990 a musela svoji organizační strukturu v Sasku vytvářet zcela nově. SPD, která byla při volbách do zemského sněmu v roce 1994 těsně před PDS druhou nejsilnější politickou silou, přišla ve volbách v roce 1999 v zemském sněmu o postavení vedoucí opoziční strany, kterou se stala nástupnická strana komunistické SED. V roce 2004 se musela SPD v Sasku znovu smířit s nejhorším volebním výsledkem ve srovnání s ostatními spolkovými zeměmi.

Levicová Linke.PDS (nyní DIE LINKE) vznikla v srpnu roku 1990 spojením tří bývalých krajských organizací SED. Ve volbách do zemského sněmu v roce 2004 vylepšila oproti roku 1999 svůj volební výsledek o 1,4 % a v zemském sněmu má nyní více než dvakrát tolik mandátů co SPD.

V roce 1990 vystupovaly saská strana Zelených, Demokratie Jetzt a Neues Forum ve volbách do zemského sněmu pouze jako sdružení kandidátů. Získaly tehdy deset mandátů. Strana BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (SPOJENECTVÍ 90/ZELENÍ) vznikla v Sasku z těchto tří organizací až v září roku 1991 a ke spolkové organizaci se připojila na jaře roku 1992. Při volbách do zemského sněmu v roce 1994 přispěly odštěpné tendence v rámci občansko-právního hnutí a hnutí za životní prostředí významně k tomu, že se BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (SPOJENECTVÍ 90/ZELENÍ) těsně nedostali do zemského parlamentu. Ani v roce 1999 nestačil počet hlasů na to, aby se strana dostala do saského zemského sněmu. V roce 2004 se do parlamentu probojovala s 5,1 %.

Strana FDP vznikla v Sasku roku 1990 sloučením Spolku svobodných demokratů (spojení Block-LDPD a Block-NDPD), počátkem roku 1990 založené Ost-FDP a strany Neue Forumspartei. V tomto složení se straně v roce 1990 podařilo vstoupit do zemského sněmu, avšak při následujících volbách utrpěla výrazný neúspěch. V roce 2004 vstoupila s počtem hlasů 5,9 % znovu do zemského sněmu.
Straně NPD, založené v Sasku roku 1990, se poprvé podařilo dostat do saského zemského sněmu v roce 2004. Podle zjištění Úřadu pro ochranu ústavy odmítá tato strana parlamentní demokracii, přitom však byla demokraticky zvolena. Je trvale pod dohledem saského Úřadu pro ochranu ústavy.

Odborový svaz usiluje o solidární společnost

K Německému odborovému svazu (DGB) ve Svobodném státě Sasko patří osm jednotlivých odborů se zhruba 300 000 členy. Největší členskou odborovou organizací je odborový svaz služeb ver.di s více než 100 000 členy. Odbory se zasazují o sociálně spravedlivé soužití. Důležitým základem sociální demokracie je tarifní autonomie, která je zakotvena v ústavě. Odbory vyjednávají se zaměstnavateli lepší pracovní podmínky, platy a mzdy, závaznou úpravu pracovní doby, ročních mimořádných plateb a ochranných opatření v případě výpovědi a racionalizace. Rozsáhlá odborová síť poskytuje svým členům oporu téměř ve všech oblastech života. Členové odborů se mohou na služby této sítě obrátit i mimo pracovní svět. K úkolům odborů patří například ochrana bezpečnosti práce a sociálněprávní ochrana, zvyšování kvalifikace a také studijní stipendia.

Svazy podnikatelů (stav k srpnu 2006)

Organizace zaměstnavatelských svazů se v Sasku řídí podle rozdělení do správních krajů Drážďany, Lipsko a Saská Kamenice. Existují zde tedy tři průmyslové a obchodní komory a tři řemeslnické komory. Ochranou zájmů zaměstnavatelů se v Sasku zabývá sdružení pro podporu saského hospodářství (VSW), které bylo založeno v roce 1998 jako zastřešující organizace saských svazů zaměstnavatelů a ekonomických svazů. VSW působí jako zemské zastoupení Spolkového sdružení německých zaměstnavatelských svazů (BDA) a Spolkového svazu německého průmyslu (BDI). Svaz podnikatelů Sasko reprezentuje od roku 1990 zájmy svých členů napříč všemi obory, zejména malé a střední podniky.

Marginalspalte


Illustration

© Institution