1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Zemský sněm

Saský zemský sněm v Drážďanech

Saský zemský sněm v Drážďanech
(© Döring, Sven)

Bezprostředně po přistoupení NDR k Základnímu zákonu dne 3. října 1990 se Sasko stalo spolkovou zemí Spolkové republiky Německo. Již 14. října 1990 se v Sasku opět konaly volby do zemského sněmu. S účinností od voleb 11. září 1994 bylo volební období prodlouženo ze čtyř na pět let, a další volby se proto konaly 19. září 1999 a 19. září 2004 a 30. srpna 2009.

Nejvyšším lidovým zastupitelským sborem je saský zemský sněm, který má funkci parlamentu. Ústava označuje zemský sněm za »místo vytváření politické vůle«. Zemskému sněmu náleží zákonodárná moc i kontrola moci výkonné. Zemský sněm je volený na pět let a může se na základě usnesení dvou třetin svých členů sám rozpustit.

Zákonodárnou funkci zemského sněmu doplňuje třístupňový proces lidového zákonodárství. Prostřednictvím lidového návrhu (40 000 hlasů) lze iniciovat přímý demokratický proces. Pokud zemský sněm návrh zamítne, lze na základě 450 000 oprávněných hlasů předložit návrh na vypsání referenda s následným plebiscitem, v němž rozhoduje prostá většina.

Předseda vlády a státní ministři zvolení zemským sněmem tvoří státní vládu, která je nejvyšší výkonnou mocí v zemi. Vládu lze sesadit jen tehdy, pokud zemský sněm zvolí nového ministerského předsedu (tzv. konstruktivní vyslovení nedůvěry).

Marginalspalte


Illustration

© Institution