1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Úřad Amt24

Amt24 - doma na úřadě

Amt24 - doma na úřadě
(© Saská státní kancelář)

Na stránkách »amt24.sachsen.de« je občanům Svobodného státu Sasko k dispozici e-vláda. Amt24 je saský portál služeb občanům a firmám. Amt24 představuje centrální přístup k saské správě. Přes popis správních řízení se uživatelé dostanou ke kontaktním údajům a online formulářům kompetentního úřadu, a mohou tak dnes již spoustu úředních záležitostí vyřídit od počítače z domu.

Amt24 je rozčleněn podle takzvaných životních situací, tzn. každodenních situací, které potkávají každého. V současnosti je na úřadě Amt24 umístěno 25 životních situací – informační texty a detailní popisy správních řízení a služeb – dohromady nyní asi 1 200 textů. Kromě toho obsahuje portál služeb kolem 4 300 datových záznamů saských úřadů a poskytuje přístup k více než 1 200 online formulářům.

Amt24 je projekt Svobodného státu Sasko a jeho komun - projekt s budoucností!

Marginalspalte


Illustration

© Institution