1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Jiří Filippi, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

»Plynovod GAZELA a zvýšení regionální energetické bezpečnosti«

Jiří Filippi, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Jiří Filippi, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
(© privat)

Hlavní teze

Země ve východním regionu Evropské unie byly po léta závislé na jednom jediném zdroji plynu, který přicházel dvěma diverzifikovanými transportními cestami z Běloruska a Ukrajiny. Po neuzavření smlouvy mezi Ukrajinou a Ruskou federací o cenách a transportu plynu v lednu 2009 proto došlo k přerušení dodávek plynu, což vedlo v některých zemích EU k závažným problémům. Postavená Nord Stream-Pipeline a připojená potrubní vedení OPAL a GAZELA přivádějí plyn třetí diverzifikovanou trasou přes Baltské moře do Spolkové republiky Německo, což podstatně zvýší bezpečnost v zásobování plynem v regionu Střední Evropy.

Krátký životopis

Jiří Filippi, diplomovaný inženýr v oboru elektrotechniky studoval na Českém vysokém učení technickém, ČVUT Praha, a na Sheffield Hallam University ve Velké Británii. Kromě toho ukončil Master of Business Administration, International Language Academy Sydney v Austrálii. Pan Fillippi začal svou profesní dráhu jako nezávislý marketingový a prodejní poradce v KRC Teamu v Praze. Tam pracoval jako Senior Expert na ministerstvu průmyslu a obchodu na úseku energie v oddělení pro plyn a tekutá paliva. Pracoval jako vedoucí odbytu pro firmy Lombard Industrial A.G., Bosch, Telecom A.G., Ericsson CZ, Praha, Phoenix Praha A.G a Hydroprojekt Praha. V současné době je zaměstnán na ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky.

Marginalspalte


Illustration

© Institution