1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

E-vláda

E-vláda

E-vláda
(© Saská státní kancelář)

Pojmem e-vláda se rozumí výkon správních služeb – služeb individuálních i komplexních rozhodovacích procesů – a nabídka podporující demokratickou kulturu naší společnosti, kdy vše z podstatné části probíhá prostřednictvím elektronických informačních a komunikačních technologií (především přes internet).

E-vláda není samoúčelná. Umožňuje státní správě poskytovat občanům a podnikům své služby online 24 hodin denně sedm dní v týdnu, což šetří čas a peníze na obou stranách. E-vláda vyžaduje úzkou spolupráci všech úrovní státní správy. To je vyjádřeno ve společné iniciativě Svobodného státu a komun »interaktivní sasko 2.0«. Státní vláda takto dává k dispozici centrální platformu e-vlády složenou z úřadu Amt24, služby formulářů, systému Content Management System, elektronického podpisu a zakódování, platební platformy a geoportálu. S její pomocí mohou všechny země a obecní úřady poskytnout občanům a podnikům snadný přístup k elektronickým službám, a vyhnout se přitom pořizovacím a údržbovým nákladům.

Plán rozvoje e-vlády saské zemské a komunální správy, který byl schválen v letech 2003 a 2004, je neustále proměňován v praxi. Z plánovaných cca 200 procesů e-vlády bylo do roku 2007 již 92 realizováno. Tak mohou občané a podniky například přes internet nahlédnout do důležitých právních předpisů Svobodného státu Sasko nebo se na zemském povodňovém centru kdykoli online informovat o stavu hladiny řek (povodňové výstrahy a konec výstrah, rychlé uvědomění o povodni, hlášení o stavu vysoké vody).

Svobodný stát Sasko disponuje velmi moderní a výkonnou Saskou správní sítí (SVN). V této vysoce dostupné a redundantní multiservisní síti je hlasové a datové spojení pracovníků saské zemské správy poprvé kompletně přenášeno přes IP protokol. Tak si mohou vyměňovat data, jako by seděli v jedné budově. Saská správní síť je postavena na technologii Ethernetu a k propojení velkých výpočetních středisek v zemském hlavním městě Drážďanech zahrnuje navíc jeden městský okruh s vysokou šířkou pásma. Pro efektivnější koordinaci v oblasti školské správy jsou také tyto sítě napojeny na SVN. Celkem zahrnuje Saská správní síť cca 2 500 stanovišť. Navíc budou pracovníci Saské správní sítě v budoucnu vybaveni moderní IP telefonií včetně dalších přídavných služeb, např. služby videokonference.

Ve Svobodném státě Sasko se poprvé podařilo vytvořit předpoklady pro napojení všech obcí. Obcím je tak poskytnuto napojení odpovídající potřebám. Kromě toho jsou Ústřední služby a přístup zemské správy k internetu vytvářeny společně s obcemi. Integrace platformy e-vlády do platformy Ústředních služeb nabízí rychlejší komunikaci nejen mezi úřady. Tím jsou vytvořeny nejlepší předpoklady pro efektivnější komunikaci mezi zemskou správou a obcemi. Zemská správa Svobodného státu Sasko a obce tak disponují vysoce moderní a progresivní síťovou platformou. Flexibilní design sítě je vytvořen tak, aby poskytoval vedle dnešního napojení na síť TESTA také rychlé připojení k nové spolkové infrastruktuře DOI. To umožňuje bezproblémovou výměnu dat se spolkovou státní správou a jinými evropskými zeměmi.

Marginalspalte


Illustration

© Institution