1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Štíhlá správa

Předseda vlády a ministerstva

V čele správy Svobodného státu Sasko stojí státní kancelář a osm ministerstev jakožto nejvyšších zemských úřadů. Na základě rezortního principu zodpovídá každý člen státní vlády za svou oblast působnosti. V kompetenci předsedy vlády je udávat směrnice politiky, čímž nese odpovědnost za základní politickou orientaci země.

K úkolům předsedy vlády patří stanovení počtu ministerstev, jmenování a odvolávání ministrů, státních tajemníků, úředníků a soudců. Zastupuje Svobodný stát Sasko navenek a má právo udělovat milost. Saská státní kancelář mu při této činnosti poskytuje přímou podporu. Ve vztahu k ministerstvům přebírá jako nejvyšší zemský úřad funkci řídícího státního orgánu. Vedoucí státní kanceláře vede předběžné zasedání státních tajemníků, kteří připravují zasedání kabinetu. Podporuje předsedu vlády při rozhodování o směřování politiky a prověřuje schválené zákony z hlediska jejich ústavnosti předtím, než jsou podepsány předsedou vlády. Mluvčí vlády reprezentuje politiku státní vlády navenek vůči médiím a veřejnosti.

Zemská správa

Saská státní správa má (převážně) třístupňovou strukturu. Skládá se ze státní vlády (státní kancelář a státní ministerstva), »středního stupně« (tři zemská ředitelství a jiné vrchní zemské úřady) a »nižšího stupně« (statutární města na úrovni okresu a okresní úřady pro plnění státem uložených povinností a nižší státní úřady se zvláštní působností). Za účelem zjednodušení správního systému byly vytvořeny také rezorty s dvoustupňovou strukturou, jako např. saská policie.

Marginalspalte


Illustration

© Institution