1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sasko jako svobodný stát

Znak Saska

Znak Saska
(© Saská státní kancelář)

Když se v listopadu 1918 zhroutil monarchistický vládní systém, byla vyhlášena »republika Sasko« (10. listopadu 1918) a o něco později abdikoval král (13. listopadu). Nově zvolená saská lidová komora přijala 28. února 1919 »Předběžný základní zákon Svobodného státu Sasko« a toto označení ponechala i u konečné ústavy. Sasko je tak nejstarším svobodným státem v Německu.

»Svobodný stát« je po významové stránce německým ekvivalentem francouzského výrazu »republique«. Zdůrazňuje se tím skutečnost, že země není řízena samovládcem, nýbrž svobodnými občany. Toto označení odpovídá tehdejší tendenci k poněmčování cizích slov. Pojem »svobodný stát« se tak prosadil místo pojmu »republika«.

Označení »svobodný stát« a zejména vládní forma parlamentní demokracie, která je základem tohoto pojmu, zůstaly zachovány až do okamžiku, kdy nabyl účinnosti zákon o zrovnoprávnění zemí s Říší z 31. března 1933. Opětovným obnovením původní struktury zemí nacházejících se na území bývalé NDR v roce 1990 mělo být navázáno na demokratickou tradici. Privilegia nebo právní zvláštnosti v porovnání s ostatními spolkovými zeměmi však Svobodný stát Sasko nemá. Zato se ale pyšní mnohem staršími státními tradicemi.

Marginalspalte


Illustration

© Institution