1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sasko otevřené světu

Demokracie, tolerance a otevřenost světu nejsou věci, které lze nařídit »shora«. Tolerantní a otevření světu musí být sami občané a sami musí ručit za demokracii.

V roce 2005 podpořil Svobodný stát Sasko dotací ve výši dvou milionů EUR v rámci zemského programu »Sasko otevřené světu« spolky, sdružení, komunity a iniciativy, které se angažují proti pravicovému extremismu, antisemitismu a nepřátelství vůči cizincům nebo které brání vzniku těchto jevů. Tyto subjekty se současně zavázaly k podpoře místních demokratických struktur a podporují vlastní iniciativu, osobní odvahu, účast občanů a spolurozhodování. Prostřednictvím tohoto programu se prozatím podařilo podpořit zhruba 80 projektů.

Akce, které tento zemský program podporuje, se dotkly přibližně 60 000 obyvatel Saska. Řada menších propojených pracovišť a mobilních poradenských týmů na místě pomáhá rozvoji občanské společnosti, ve které občané ručí na místě za obecný prospěch a angažují se na komunální úrovni u místních spolků a grémií. Logickým důsledkem těchto činností je boj proti pravicovému extremismu, kde tolerance a demokracie stojí oproti »vůdcovskému principu«. Žádost o podporu lze podat kdykoliv. O přidělení prostředků rozhoduje rada složená z devíti členů.

  • SymbolPoštovní adresa:
    Archivstrasse 1, 01095 Drážďany

Marginalspalte


Illustration

© Institution