1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sport

Podpora sportu je jedním ze státních cílů zakotvených v saské ústavě. V článku 11 se píše: »Podíl […] na sportovní činnosti je nutno umožnit všemu lidu«. Z uskutečnění tohoto cíle profituje celá společnost: Děti a mládež mohou zažívat radost z pohybu a zaměstnavatelé zase oceňují zdravé, motivované pracovníky se smyslem pro týmovou hru – staří i mladí si tak uchovávají smysl života a radost ze života.

Tělesná výchova ve škole je často první příležitostí k tomu, aby se děti nadchly pro pravidelný pohyb. Sasko je jednou z mála spolkových zemí, které mají ustanovené tři hodiny tělesné výchovy týdně (do 7. třídy). Kromě toho využívá ročně více než 150 000 školáků možnost zúčastnit se školních sportovních klání – zejména spolkového závodu škol »Jugend trainiert für Olympia« (»Mládež trénuje na olympijské hry«).

Ať už si chce člověk určitý sport jenom vyzkoušet, nebo se pro něj již rozhodl: Ve spolcích registrovaných u Zemského sportovního svazu Saska pro sebe každý bezpochyby najde vhodný sport. Zemský sportovní svaz Saska je se svými 553 265 členy ve 4 395 sportovních spolcích největší občanskou organizací ve Svobodném státě Sasko. 85 000 dobrovolníků zde pracuje mj. ve funkci cvičitelů, trenérů, rozhodčích nebo v předsednictví spolků a svazů. V Zemském sportovním svazu Saska je organizován jak rekreační, tak výkonnostní sport.

Pro úspěšnou podporu mimořádně nadaných sportovců existují v Sasku nejlepší předpoklady. Na sportovně zaměřených školách (šest gymnázií vždy s jednou spolupracující střední školou) jsou vzdělávání a organizace školního plánu cíleně uspořádány na podporu rozvoje talentu. Olympijské základny v Lipsku a Saské Kamenici/Drážďanech zaručují výkonnostní rozvoj sportovců pro spolkový kádr. Bilance vrcholového sportu v Svobodném státě Sasko je viditelná: Saští sportovci jako např. Katarina Wittová, Michael Ballack, Lars Riedel, Ricco Groß, Jens Weißflog a Sylke Ottová patří ve svém sportovním odvětví ke světově špičce. Na letních olympijských hrách v Pekingu v roce 2008 se v záři reflektorů ocitlo 22 saských sportovců. Vyjádřeno čísly, od roku 1896 vybojovali saští sportovci na olympijských a paralympijských hrách dohromady 514 medailí ve 33 letních a zimních sportech.

Předpokladem pro rekreační a výkonnostní sport dorostu a pro vrcholový sport je dostačující a stálá infrastruktura sportovišť. Na výstavbu a renovaci sportovišť poskytnul saský stát v minulých letech prostředky (zemské, spolkové a evropské) ve výši kolem 202 mil. eur. Vedle organizovaného sportu nabízí Svobodný stát Sasko také řadu možností k individuálnímu sportovnímu vyžití. V Lužici i v lipské oblasti nových jezer vznikly kilometry cyklistických a bruslařských stezek. V zimě je v Krušných horách, Žitavských horách a ve Fojtsku k dispozici více než 1000 km projetých běžkařských stop – kromě toho mohou milovníci sjezdového lyžování využít přes 100 vleků.

Sportovní země Sasko

Ve škole, ve spolku, s přáteli či s rodinou – Svobodný stát Sasko nabízí vynikající příležitosti ke sportování.

Marginalspalte


Illustration

© Institution