1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Vzdělávání a výzkum

Školy a cesty ke vzdělání

V saských školách vede k úspěchu řada cest. K efektivitě saského školního systému přispívá jednak jeho rozmanitost, propustnost a návaznost, jednak kvalifikovaná nabídka celodenní výuky. Podrobné představení jednotlivých škol nabízí rodičům a žákům přehled i srovnání nabídek a konceptů.

Věda a výzkum

Vedle vysokých škol se na špičkových vědeckých výkonech podílí přibližně 50 mimouniverzitních výzkumných ústavů. Takovou pestrou nabídku nelze najít v žádné jiné východní spolkové zemi. Úzká spolupráce mezi vysokými školami a výzkumnými ústavy se projevuje například u společných apelací a inovativních spolků pro výzkum.

Marginalspalte


Illustration

© Institution