1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Saský státní rozpočet

Detailní pohled na mozaiku ve štítu ministerské budovy: Fortuna (I.) vysýpá před Saskem svůj roh hojnosti, jehož obsah čerpá státní rozpočet.

Detailní pohled na mozaiku ve štítu ministerské budovy: Fortuna (I.) vysýpá před Saskem svůj roh hojnosti, jehož obsah čerpá státní rozpočet.
(© Rainer Boehme)

Bez peněz do hospody nelez!

Pouze díky spojení přiměřeně vysoké investiční kvóty s co možná nejnižším novým zadlužením může být budoucím generacím zanechán dobrý materiální základ, aniž bychom vytvořili vysoké, nezaplatitelné zadlužení. Proto saská státní vláda provozuje dlouhodobou finanční politiku.

Saský dvouletý státní rozpočet

Od roku 1999 je v Sasku saským kabinetem každé dva roky sestavován a ustanovován dvouletý státní rozpočet. Následně je předložen k projednání a ustanovení Saskému zemskému sněmu. Pokud je rozpočet ustanoven zemským sněmem, vstoupí v platnost.

Střednědobé finanční plánování

Saské státní ministerstvo financí každý rok vypracuje střednědobé finanční plány. Jejich úkolem je přihlížet k možným změnám v aktuálním časovém horizontu a díky úspornému plánování výdajů zachovávat prostor pro politická jednání Saské státní vlády.

Marginalspalte


Illustration

© Institution