1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Saské zámky, hrady a zahrady

Udržování a prezentace hradů, zámků a zahrad je jednou z nejhezčích úloh, ke kterým se Svobodný stát Sasko s jeho Státním podnikem »Státní zámky, hrady a zahrady« staví. Svobodný stát Sasko jako vlastník všech státních zámků, hradů a zahrad je zastupován saským státním ministrem financí.
Se založením státního podniku »Státní zámky, hrady a zahrady Saska« k 1. lednu 2003 byla zvolena dvoustupňová struktura organizace mezi Saským státním ministerstvem financí a státním podnikem. Další kompetence byly ministerstvem financí, které má služební a odborný dohled, předány na státní podnik. Tyto nové kompetence a silnější autonomie, jako dalekosáhlé sestavování rozpočtu, osobní odpovědnost, rozsáhlé pravomoce při právních jednáních atd., jdou ruku v ruce s převzetím větší zodpovědnosti. Tím se stanovený cíl moderní správní organizace stal oprávněným!
Saské státní ministerstvo financí se se založením státního podniku dalekosáhle stáhlo z operativní činnosti ve správě zámků, hradů a zahrad. Úkoly, které jsou zajišťovány příslušným odborným referátem, se vyrovnají úkolům jednatele s.r.o. Příslušné podmínky k souhlasu ve vedení společnosti nebo při právních jednáních jsou stanoveny ve stanovách a obchodním řádu státního podniku. Kromě toho probíhá strategická kontrola. Základem danění jsou cílová ujednání uzavřená se státním podnikem.

Marginalspalte


Illustration

© Institution