1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Mediální společnost

Noviny

Saský trh s novinami je až dodnes tvořen strukturami tiskařského prostředí po roce 1945. Bývalé okresní noviny SED byly po roce 1989 prodány velkým mediálním koncernům v západních spolkových zemích. Menší noviny se sotva mohly udržet na trhu. V Saské Kamenici a jejím okolí vychází největší německé regionální noviny Freie Presse (náklad: 307 643). V Drážďanech a okolí vychází noviny Sächsische Zeitung (náklad: 280 320). Celostátní část lipských lidových novin Leipzige Volkszeitung přebírají noviny Dresdner Neuesten Nachrichten, Torgauer Zeitung a Muldentalzeitung (celkový náklad: 237 857). Jediné noviny vydávané v lužické srbštině, Serbske Nowiny, s nákladem téměř 2 000 exemplářů, vychází v Budyšíně. Noviny Vogtland-Anzeiger publikované v Plavně (náklad: 8 307) vycházejí ze vzhledu bavorské Frankenpost. Noviny Morgenpost, určené k prodeji na ulici a vydávané v Drážďanech a Lipsku, jsou jediným přírůstkem na saském trhu s novinami po roce 1989, který se dokázal etablovat. Svým vzhledem kopírují noviny Berliner Kurier a konkurují novinám BILD, které jsou vydávány ve velkých městech a jejichž vzhled je po celém Německu stejný a zahrnují rovněž místní zprávy.
(zdroj údajů o nákladech: IVW 2008)

Veřejnoprávní rozhlas

Vysílací centrála rozhlasu MDR

Vysílací centrála rozhlasu MDR
(© mdr, Hopf)

Středoněmecký rozhlas Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), vysílající ve třech spolkových zemích, sídlí již od svého založení v Lipsku a jeho generálním ředitelem je již od počátku profesor Dr. Udo Reiter. Pro Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko se připravuje »třetí« televizní program a pět rozhlasových programů. Od roku 1997 je televize MDR nejúspěšnějším třetím programem ARD (s podílem na trhu ve výši 8,9 % na vlastním území, kde vysílá). Pro společný program ARD »das Erste« dodává MDR jako člen ARD 11,05 % (2007) programů. Zprávy o událostech v regionu a o zvláštních událostech ve třech spolkových zemích ve středním Německu se podávají prostřednictvím příspěvků zemských rozhlasových pracovišť v regionálních reportážích (zemský magazín pro Sasko: »Sachsenspiegel«).

Kromě zemského rozhlasu v Drážďanech existují v Sasku další čtyři regionální studia. K nejúspěšnějším programům stanice MDR patří kromě zemských magazínů program »Elefant, Tiger & Co« a »Riverboat«. Mimořádný úspěch na společném programu ARD »das Erste« má seriál »In aller Freundschaft« a krimiseriál »Místo činu« a »Polizeiruf 110«. Od července 2007 lze stanice MDR přijímat terestriálně ve středním Německu celoplošně přes DVB-T a digitálně i analogově přes satelit a kabel. Rozhlas MDR šíří v Sasku přes VKV a satelit pět rozhlasových programů MDR 1 Radio Sasko, MDR Figaro, Jump, MDR Info a MDR Sputnik. Spolu se státními rozhlasovými stanicemi Deutschlandfunk a DeutschlandRadioKultur lze přijímat digitálně pomocí antény rovněž program MDR Klassik.

Soukromý rozhlas

V Sasku existuje pestrobarevná nabídka komerčních i nekomerčních soukromých rozhlasových a televizních stanic. Povolení k vysílání uděluje soukromým poskytovatelům rozhlasu Saský zemský úřad pro soukromý rozhlas a nová média (SLM) se sídlem v Lipsku. Jako jeden ze 14 zemských úřadů pro sdělovací prostředky v Německu je tento úřad zodpovědný za vytváření rámcových podmínek k rozvoji a podpoře soukromého rozhlasu. K úkolům úřadu SLM patří kromě udělování povolení také poradenství poskytované soukromým poskytovatelům rozhlasu v Sasku a dohled nad nimi. Tyto činnosti zahrnují rozhodování o udělení licence, přidělování frekvence a kanálu a průběžný dozor nad programy.

K rozmanitosti názorů v Sasku přispívají soukromé rozhlasové programy Radio PSR, Hitradio RTL a R.SA., které lze přijímat po celé zemi, a dále regionální televizní stanice pro Lipsko, Saskou Kamenici a Drážďany, regionální rozhlasové programy a široká místní televizní a rozhlasová nabídka. Sasko má momentálně na 22 místních a regionálních poskytovatelů rozhlasu, kteří vysílají své programy přes VKV v různých regionech svobodného státu. Dále zde najdeme dalších přibližně 60 poskytovatelů televizního vysílání, kteří ke zpřístupnění svých programů divákům využívají různých způsobů šíření. V Německu dále existuje doposud jedinečný projekt úřadu SLM, který regionálním a místním poskytovatelům rozhlasového a televizního vysílání umožňuje vysílat své programy digitálně a rovněž pro mobilní terestriální příjem. Zde lze od března 2008 na území Lipska přijímat dva rozhlasové a čtyři televizní programy.

Lipsko – město sdělovacích prostředků

Lipská odvětví sdělovacích prostředků patří k nejdůležitějším hospodářským odvětvím regionu. Počet firem působících v tomto oboru činí přibližně 2 100 (2007). Firmy činné v oboru sdělovacích prostředků zaměstnávají v Lipsku zhruba 33 700 lidí (2007). Většina těchto podniků dokázala za poslední roky neustále zlepšovat své výsledky. Střediskem sdělovacích prostředků v Lipsku je komplex budov Media-City zahrnující kanceláře a studia, nacházející se v bezprostřední blízkosti rozhlasu MDR, ve kterém se netočí pouze seriály »In aller Freundschaft« a »Polizeiruf 110«, ale také hrané filmy s mezinárodní účastí. V komplexu Media-City sídlí přes 50 firem z tohoto odvětví.

V Lipsku se již od roku 1998 každoročně pořádá setkání zástupců sdělovacích prostředků ve středním Německu, důležité fórum odborníků a osob s rozhodujícími pravomocemi z celého komunikačního oboru ze všech druhů sdělovacích prostředků. Každý rok jsou na programu jiná témata. Tato akce s názvem Medientreffpunkt Mitteldeutschland je po akcích v Mnichově a Kolíně nad Rýnem nejdůležitějším kongresem sdělovacích prostředků v Německu. Lipsko je také sídlem společnosti Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), jedné ze společností s ručením omezeným založených v roce 1998 třemi středoněmeckými zeměmi, jejichž účelem je přispívat k hospodářské podpoře filmových, televizních a multimediálních projektů. Jejími dalšími společníky jsou MDR a ZDF. Každý rok společnost MDM podporuje v průměru 100 projektů audiovizuální produkce a objem podpory činí za rok přibližně 12,5 milionů EUR. Čerpaná podpora přitom proudí jako tzv. regionální efekty zpět do zemí, které mají v této společnosti podíl. Společnost MDM je čtvrtou největší společností v Německu podporující filmový průmysl.

Marginalspalte


Illustration

© Institution