1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Pracovní trh

Vývoj zaměstnanosti (stav: 2007)

Vývoj zaměstnanosti (stav: 2007)
(© Statistický zemský úřad, pracovní skupina pro výpočet zaměstnanosti v Německu a v jednotlivých spolkových zemí, Sasko)

Přechod z neproduktivní společnosti zaměstnanosti v NDR ke strukturám tržního hospodářství, což bylo spojeno s příslušnou ekonomickou restrukturalizací, zanechal od roku 1990 hluboké stopy ve struktuře zaměstnanosti Svobodného státu Sasko. Počet zaměstnaných od roku 1989 do roku 1993 poklesl přibližně o třetinu. Po slabém růstu do roku 1995 je tento počet stabilní a meziroční změny jsou jen nepatrné.

Od roku 2001 je až na výjimku v roce 2004 patrný opět silný pokles, takže v ročním průměru za rok 2005 byl v Sasku zaznamenán doposud nejnižší počet zaměstnaných osob. V letech 2006 a 2007 však počet zaměstnaných opět vzrostl a za rok 2007 činil v průměru přibližně 1,945 milionů obyvatel. V této souvislosti se zřetelně změnil význam jednotlivých hospodářských odvětví. Současně byl zaznamenán výrazný nárůst otevřené nezaměstnanosti. Do roku 1994 vzrostla nezaměstnanost (procentuální míra nezaměstnaných, závislých osob v produktivním věku) v Sasku na 15,7 %. Po mírném poklesu v roce 1995 však růst pokračoval a v roce 1998 činila nezaměstnanost 18,8 %. Po dalším poklesu do roku 2000 nezaměstnanost opět vzrostla a roce 2005 činila v průměru 20 %. V dalších dvou letech nezaměstnanost znatelně klesala a v roce 2007 činila průměrně 16,4 %.

Míra nezaměstnanosti však podává o skutečném vývoji jen nedokonalý obraz.  Při popisu situace na pracovním trhu je třeba zohlednit také práci na částečný úvazek, politická opatření zaměřená na pracovní trh a úpravy týkající se starších zaměstnanců, které měly svůj význam zejména  v letech před rokem 1996. V roce 2007 bylo v Sasku bez zaměstnání přibližně 409 700 osob. Míra nedostatečné zaměstnanosti závislých osob v produktivním věku činila 20,8 procent, což je výrazně méně než srovnatelná hodnota za předchozí rok. Míra nedostatečné zaměstnanosti je přitom v různých regionech odlišná.

Marginalspalte


Illustration

© Institution