1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Podpora hospodářství

Podpora hospodářství

Podpora hospodářství
(© L&P / PixelQuelle.de)

Od roku 1991 poskytuje společnost Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS), kterou vlastní stát Sasko, podporu tuzemským a zahraničním investorům, saským obcím a saským společnostem. Společnost WFS úzce spolupracuje s komunálními organizacemi poskytujícími hospodářství podporu. V otázkách týkajících se podpory podniků s nimi spolupracuje Saská rozvojová banka. Podpora je směřována do ekonomiky a technologií, zahraničního obchodu, pracovního trhu, zakládání firem (především poradenství při zakládání firem) a středně velkých podniků. Nabízí rovněž pomoc s konsolidací, stejně jako účast a garance. Finanční podporu získává spolupráce při výrobě a inovacích a prostřednictvím státem podporovaných sítí se na ni vztahují rovněž další pobídky. Při hledání dotačních prostředků z různých programů je k dispozici databáze dotačních prostředků.

Marginalspalte


Illustration

© Institution