1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Stříbrná cesta

Pohled ze Scheibenbergu

Pohled ze Scheibenbergu
(© Fotolia)

Stříbrné hory, stříbrné tóny

V polovině 12. století byla v blízkosti dnešního Freibergu nalezena stříbrná ruda. Vyhlídka rychlého zbohatnutí přilákala okamžitě horníky, obchodníky, uhlíře a tuláky do Krušných hor, které byly do té doby jen řídce osídleny. Četné kostely na Stříbrné cestě mezi Cvikovem a Drážďanami dodnes svědčí o blahobytu této doby.

Turisté mohou na Stříbrné cestě obdivovat technické památníky, prohlédnout si dokonce podzemí dolu nebo navštívit mincovny. Vidět v akci kladiva na roztloukání rud je působivý zážitek, který poskytuje představu o technických schopnostech minulých generací.

Nikdo, kdo se vydá po Stříbrné cestě, by si neměl nechat ujít ještě jeden stříbrný zázrak: slavné varhany Gottfrieda Silbermanna. V několika kostelech napravo či nalevo podél Stříbrné cesty nalezneme dílo tohoto proslulého saského stavitele varhan. Jedinečným zvukem Silbermannových varhan se můžete nechat unést ve Freibergu, Niederschöna a Forchheimu.

Marginalspalte


Illustration

© Institution