1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Saské Polabí

Albrechtsburg a katedrála v Míšni

Albrechtsburg a katedrála v Míšni
(© Shutterstock)

O révě a růžích

Saská vinná stezka spojuje v délce zhruba 90 kilometrů nejzajímavější místa saského vinařského umění. Vede od jednoho vinohradu k druhému jednou z nejseverněji položených oblastí pěstování vinné révy v Evropě, s krásnými vyhlídkami a nejlepšími vinnými sklepy mezi Pirnou a Míšní.

Z Míšně pochází také nejstarší evropský porcelán. Na drahocenná porcelánová díla řemeslníci dodnes ručně malují modré meče. Díky své tisícileté historii je toto město často nazýváno »kolébkou Saska«. Také Vinnetou se narodil v saském Polabí. Bydliště jeho otce Karla Maye v Radebeulu se proměnilo v hojně navštěvované muzeum, do kterého přicházejí malí i velcí nadšenci pro indiány.

Město Trhová (Torgau) se mezinárodně proslavilo 25. dubna 1945, kdy se zde u Labe setkaly americké a sovětské vojenské oddíly. Další den zopakovali vojáci toto setkání pro kamery. Tento historický moment připomíná dnes kromě fotek také každoročně pořádaný »Labský den« (»Elbe Day«) v Trhové.

V Sebnici (Sebnitz) má své sídlo jedna z posledních výroben umělých květin v Německu. Každý den tu vyrůstají růže nebo jiné květiny – dle přání s trny nebo bez trnů.

Marginalspalte


Illustration

© Institution