1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Krušné hory

Propadlina u Altenbergu

Propadlina u Altenbergu
(© Frank Exss)

O životě v horách a na horách

Psal se rok 1168, když byla poblíž dnešního Freibergu poprvé nalezena stříbrná ruda. Do Krušných hor, do té doby řídce osídlených, přilákalo nově objevené bohatství dobrodruhy, horníky, obchodníky a uhlíře. Kromě stříbra a uranu se ve zhruba 150 kilometrů dlouhém a průměrně 40 kilometrů širokém středohoří těžil cín, železo, měď, kobalt a zinek.

V důsledku silného úpadku hornictví po třicetileté válce a po marném pátrání po nových nalezištích rudy museli lidé v Krušných horách změnit způsob výdělku.

Krajkářky se scházely ke společné práci. Často si při náročné výrobě krajek zpívaly. Vznikla tak spousta nářečních rýmovaček, které se dodnes zpívají při lidových slavnostech zvaných Hutzenabend.

Soustružníci vyráběli nejdříve užitkové zboží: Krabičky, mísy nebo pouzdra na dýmky. Teprve zhruba o 200 let později zhotovovali také dřevěné hračky, kadidla, figurky horníků, louskáčky a andělíčky. V době Vánoc osvětlují typické jehlanové a obloukové svícny z tohoto regionu okna v celém Německu.

Dnes už tu horníci nefárají. Místo nich prozkoumávají štoly zvídaví návštěvníci při prohlídkách dolů. Špičkoví sportovci z celého světa soutěží na bobové dráze v Altenbergu o nejlepší časy. V zimě jsou bílé svahy a běžecké stopy Krušných hor oblíbeným cílem rekreačních i vrcholových sportovců.

V průběhu celého roku se v Glashütte vyrábějí světově proslulé hodiny. V průmyslových centrech aglomerace kolem Freibergu, Saské Kamenice, Aue a Cvikova pracuje spousta lidí v metalurgickém průmyslu, v továrnách na výrobu nářadí, strojů a vozidel. Mnozí se ještě i dnes zdraví tradičním hornickým pozdravem »Glück auf!«

Marginalspalte


Illustration

© Institution