1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Saská Kamenice

Ve strojírenství jsou zaměstnáváni vysoce kvalifikovaní pracovníci.

Ve strojírenství jsou zaměstnáváni vysoce kvalifikovaní pracovníci.
(© Rainer Weisflog)

Textil a stroje

Když se v Krušných horách v 17. století vyčerpaly stříbrné žíly, hledali horníci nové zdroje příjmu. Někteří začali vyrábět umělecká díla ze dřeva, jiní z kovu. Vynalézaví inženýři začali vyrábět stroje, které úspěšně konkurovaly anglickým výrobkům, a vybudovali tak svému městu pověst německého Manchesteru.

Nejprve byly z Anglie dovezeny spřádací stroje. Z opravárenských dílen v továrnách se postupně staly samostatné podniky, které samy vyráběly a dále vyvíjely textilní stroje.

Dnes se v Saském výzkumném ústavu textilních materiálů provádí výzkum inovativních materiálů, které se prodávají do celého světa. Pro místní a regionální hospodářství je stěžejní těžký průmysl. Ale také solární průmysl objevil Saskou Kamenici jako místo pro svou výrobu.

Celkem vzato patřila Saská Kamenice v minulých letech k deseti německým městům, které vykazovaly nejsilnější hospodářský růst.

Kromě rekonstrukce centra města v roce 2003 si obyvatelé Saské Kamenice cení rozsáhlých lesních oblastí a veřejných parků, které patří k městu. Posluchárny univerzity v Saské Kamenici zaplní každý rok více jak 10 000 studentů. V laboratořích a výzkumných zařízeních jsou neustále vyvíjeny nové produkty a postupy, které zajišťují budoucnost města jako uznávané výzkumné a hospodářské lokality.

Marginalspalte


Illustration

© Institution